Bez dyskusji nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Bez dyskusji nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fot. Klaudia Gajda

Podczas sesji powiatu radomszczańskiego, 30 czerwca, nie było dyskusji nad punktem dotyczącym udzielenia wotum zaufania dla Zarządu powiatu radomszczańskiego. Większość radnych zagłosowała za.

Za udzieleniem wotum zagłosowało 19 radnych. Trzech było przeciw: Janusz Czapla, Marek Rząsowski i Jacek Zacharewicz. Sprawozdanie finansowe Zarządu Powiatu Radomszczańskiego za 2020 rok zostało ocenione pozytywnie przez Regionalna Izbę Obrachunkową.

- Prognozowane dochody Powiatu Radomszczańskiego zostały wykonane w kwocie ponad 126 mln 775 tys. zł, co stanowi 99 procent planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie ponad 122 mln 700 tys. zł. czyli na poziomie 91,60 procent ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 4 mln 74 tys. zł, zamiast planowanego deficytu w kwocie ponad 5 mln 895 tys. zł – mówiła Magdalena Jędrzejczyk, skarbnik powiatu radomszczańskiego.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 124.323.975,50 zł (tj. 99,21% planu), a wydatki bieżące 117.307.681,83 zł (tj. 91,78% planu). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 2.451.102,00 zł (tj. 89,45% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 5.392.620,98 zł(tj. 87,74% planu).

Skład Orzekający zwrócił uwagę na niski stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majtku (1,74% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat Radomszczański nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 12.231.972 zł.

Więcej o:
starostwo powiatowe w radomsku Starostwo Powiatowe w Radomsku wotum zaufania 2020 wotum zaufania dla zarządu powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE