Będziemy mieć Radę Działalności Pożytku Publicznego

Już niebawem w Radomsku zawiąże się powiatowa oraz miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Już niebawem w Radomsku zawiąże się powiatowa oraz miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
RDPP będzie wspierała działanie urzedów z organizacjami pozarządowymi

22 października o godz. 16 w siedzibie hufca ZHP (ul. Bugaj 3) odbędzie się spotkanie w sprawie utworzenia rady miejskiej oraz powiatowej.

Na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Radomska oraz powiatu radomszczańskiego.

Rada Pożytku Publicznego to instytucja, której działanie, zadania oraz kompetencje określa rozdział piąty Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród celów działania rady jest m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między urzędami a organizacjami pożytku publicznego.

Więcej informacji na temat spotkania: wiceprezes Stowarzyszenia "KONICZYNKA", Małgorzata Szczęsna tel. 661328036.

Więcej o:
rada działalności pożytku publicznego organizacja pozarządowa opp ngo
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE