Będzie zmiana granic gm. Kleszczów? Wojewoda złożył wniosek

Będzie zmiana granic gm. Kleszczów? Wojewoda złożył wniosek

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński złożył wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic gminy Kleszczów na rzecz gminy Bełchatów. Modyfikacja granic ma spowodować zmniejszenie niesprawiedliwości w podziale dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które wynikają z nierównego podziału podatków płaconych przez elektrownię i kopalnię Bełchatów.

Rząd, jak i jego przedstawiciel w terenie jakim jest wojewoda odpowiada za sprawiedliwy, zrównoważony rozwój regionów, subregionów, powiatów i gmin. W 2019 r. toczyła się publiczna dyskusja dotycząca najbogatszej polskiej gminy: Kleszczowa i sąsiedniej gminy Bełchatów. Dyskusja dotyczyła sprawiedliwości podziału zarówno środków jak i kosztów związanych z istnieniem tak infrastruktury górniczej i energetycznej na terenie obu gmin. Obecnie największym beneficjentem podatków od nieruchomości, CIT, PIT i opłat eksploatacyjnych wynikających z prawa górniczego i geologicznego jest Gmina Kleszczów.

Mimo wniosku Gminy Bełchatów o zmianę granic kosztem Kleszczowa w 2019 r. rząd nie podjął takiej decyzji. Podyktowane było to zobowiązaniem się Gminy Kleszczów do stworzenia na poziomie lokalnym mechanizmu sprawiedliwego podziału dochodów na rzecz innych gmin. Choć stosowana uchwała została w 2019 r. przyjęta nie można mówić o wypełnieniu tego zobowiązania. Fakt ten stanowi podstawowy motyw działania wojewody łódzkiego.

Gmina Bełchatów ponosi koszty funkcjonowania kopalni oraz elektrowni w zbliżonym stopniu jak gmina Kleszczów. Poziom wód gruntowych na jej terenie jest niższy przez istnienie pobliskiej odkrywki węgla brunatnego. Należy podkreślić podążając za orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego z 2003r. (4 listopada 2003 r., sygn. Akt K 1/03), iż zmian granic administracyjnych można dokonywać, gdy przemawiają za tym względy gospodarcze, społeczne i kulturowe. Niewątpliwie wszystkie niniejsze przesłanki dotyczą gminy Kleszczów i gminy Bełchatów. 

Proponowane zmiany uszczuplą budżet Gminy Kleszczów, lecz nadal pozostawią je na poziomie dalece odbiegającym od średniej ogólnopolskiej. Nawet po proponowanych zmianach dochód na jednego mieszkańca będzie czterokrotnie wyższy niż w Mieście Stołecznym Warszawie.

- Gmina Bełchatów rozwija się dynamicznie i potrzebuje dodatkowych środków na infrastrukturę czy rozwój szkolnictwa, dlatego moja propozycja wydaje się sprawiedliwa i wprowadzająca harmonię społeczną na terenie powiatu - zapewnia wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wojewody przez MSWiA rady obu gmin powinny przedstawić w terminie 3 miesięcy swoje stanowiska, które mogą być wzbogacone o konsultacje społeczne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może zarekomendować zmianę granic gmin Radzie Ministrów. Rada Ministrów wydaje uchwałę dotyczącą podziału administracyjnego.

(info: Urząd Wojewódzki w Łodzi)

Więcej o:
gmina kleszczów gmina bełchatów zmiana granic wojewoda łódzki wniosek
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE