Będzie więcej zieleni przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku?

Będzie więcej zieleni przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku?

Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego – Marek Rząsowski chce, by przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku pojawiło się więcej zieleni. Jest odpowiedź władz powiatu radomszczańskiego.

Wniosek o wykonanie nowych nasadzeń przy ul. Jagiellońskiej radny złożył do Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

- W nawiązaniu do kolejnych składanych przeze mnie wniosków dotyczących zagospodarowania pasów zieleni na ulicy Jagiellońskiej, po stronie numerów parzystych, składam kolejny wniosek na dokonanie nasadzeń drzew, krzewów i opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania w zieleń miejską powyższych pasów jak również ronda ZHP. Jednocześnie podkreślam, że pomimo aktualnego trendu większości samorządów do ciągłego zwiększania terenów zielonych na terenie miast, które powinny być jednym z czynników walki ze zmianami klimatycznymi, po zakończeniu inwestycji w dalszym ciągu teren ten nie jest zagospodarowany. Dodatkowo podkreślam, że wnioskuję o dokonanie nasadzeń dużych drzew i szybko rosnących roślin, które w przeciągu kilku lat mogą dawać zacienienie i tworzyć cień i przyjazny teren dla mieszkańców jak również niwelować w pewnym stopniu wysychanie terenu. Proszę o informację czy Powiat zamierza wykonać w najbliższym czasie takie zadanie, czy takie zadanie zostanie umieszczone np. w budżecie 2023 roku - o co kolejny raz wnioskuję. Jednocześnie proszę (zgodnie z dyskusją na ww. komisji) o przekazanie koncepcji zagospodarowania tego terenu – pisze radny Marek Rząsowski.

Odpowiedzi na wniosek radnego udzieliła starosta Beata Pokora. Wyjaśnia, że po przebudowie ulicy Jagiellońskiej, która miała miejsce w 2019 roku, w wyniku której dużej zmianie uległo zagospodarowanie terenu pasa drogowego tej ulicy (powstało rondo, nowe tereny zielone, kolejny odcinek ścieżki rowerowej i chodników, przebudowana została jezdnia i miejsca postojowe) Powiat Radomszczański w marcu 2020 roku dokonał nasadzeń 24 klonów wzdłuż przebudowanej ulicy (na wysokości bloków nr 6, oraz 20 i 22).

- Na rok 2023 zaplanujemy kolejne nasadzenia wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Z uwagi na dużą ilość podziemnej infrastruktury technicznej (ciepłociągi, wodociągi, linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne) większości miejsc, które są niezagospodarowane, nie będzie można dokonać nasadzeń drzew. Bierzemy w dużej mierze pod uwagę możliwość posadzenia zieleni niskiej (krzewy) w tym również na wyspie centralnej ronda. Dobór gatunków krzewów, ilość oraz ich rozmieszczenie będziemy ustalać dopiero po ustaleniu wysokości budżetu Powiatu na rok 2023 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania cenowego wśród potencjalnych wykonawców na wykonanie tego typu usługi – wyjaśnia Beata Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego.

Starosta dodaje, że Powiat Radomszczański w roku bieżącym zlecił wykonanie nasadzeń na ulicy Kościuszki w Radomsku. W pasie drogowym tej ulicy zostanie nasadzonych 11 nowych drzew w terminie do końca października 2022 r.

Więcej o:
radomsko ulica jagiellońska zieleń marek rząsowski wniosek
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE