Będzie się działo na drogach w Radomsku. Ruszą inwestycje za blisko 25 mln złotych

Będzie się działo na drogach w Radomsku. Ruszą inwestycje za blisko 25 mln złotych Fot. UM Radomsko

Sześciu wykonawców złożyło oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym modernizacji dróg gminnych na terenie Radomska, która będzie realizowana dzięki finansowemu wsparciu rządowego programu „Polski Ład”. Obecnie miasto przystąpiło do badania i oceny złożonych ofert.

To ogromne przedsięwzięcie drogowe podzielone zostało na 5 części:

1. Remont Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku

W zakres prac wchodzi m.in.:
• reprofilacja (odtworzenie i niwelacja ubytków) podbudowy z kruszywa naturalnego,
• wykonanie nowych krawężników i obrzeży,
• montaż nowego ogrodzenia terenu działki,
• wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej,
• montaż oznakowania pionowego wraz z niezbędną wymianą i uzupełnieniem tablic,
• montaż nowych elementów małej architektury: ławki i kosze;
• wykonanie nowego oznakowania poziomego,
• wymiana instalacji oświetleniowej w zakresie opraw, słupów i okablowania.
• przycinka pielęgnacyjna zieleni (nie przewiduje się wycinki drzew)

2. Budowa kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Krasickiego, ul. Sucharskiego i ul. Dolnej do ul. Młodzowskiej oraz czyszczenie wraz z odmuleniem rowu i czyszczenie przepustu na odcinku od ul. Młodzowskiej do ul. Św. Rozalii.

3. Rozbudowa ul. Władysława Łokietka w Radomsku.
W zakres prac wchodzi m.in.:
• budowa jezdni o szerokości 6 m
• budowa chodników po obu stronach o szerokości 2 m
• budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Dodatkowo istniejąca ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Piastowskiej zostanie przebudowana.
• wyniesienie skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego
• budowa zjazdów
• urządzenie terenów zieleni w pasie drogowym
• budowa nowego oświetlenia

4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W ramach zadania planuje się: budowę chodnika, ścieżki rowerowej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Bytnara do ul. Rotmistrza Pileckiego.

5. Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Piwnej do ul. Jagiellońskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym oferty złożyło 6 wykonawców, w tym na część 1. - 3 oferty, na część 2. – 3 oferty, na część 3. – 5 ofert, na część 4. – 4 oferty i na 5 część – 4 oferty.

Na obecnym etapie ceny najniższych ofert mieszczą się w kwocie jaką miasto zamierza przeznaczyć na realizację całego zadania - 24 843 500,00 zł brutto.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko przetarg przebudowa dróg oferty inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE