Będzie remont kolejnych ulic w Radomsku. Urząd Miasta ogłosił przetarg

Będzie remont kolejnych ulic w Radomsku. Urząd Miasta ogłosił przetarg Fot. UM Radomsko

Urząd Miasta w Radomsku ogłosił przetarg na remont ul. Ciepłej, ul. Ks. A. Turleja, ul. Budowlanych i ul. Energetyków. Inwestycje będą dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadania obejmują m.in.: roboty rozbiórkowe istniejących elementów dróg, wbudowanie nowych krawężników, wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie zjazdów, budowę chodników, dojść, utwardzeń, regulację istniejącej infrastruktury technicznej, a w przypadku braku możliwości, ze względu zły stan techniczny - wymianę elementów.

Prace swoim zakresem obejmą również wymianę wszystkich istniejących włazów na sieci kanalizacji sanitarnej na nowe włazy pełno żeliwne, wymianę wszystkich istniejących włazów na sieci kanalizacji deszczowej na nowe włazy, odtworzenie poziomej stałej organizacji ruchu, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych.

Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 400 000,00 zł brutto.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko remont ulic przetarg inwestycja ulica ciepła ulica turleja ulica budowlanych ulica energetyków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE