Będzie remont drogi w Szczepocicach Rządowych

Będzie remont drogi w Szczepocicach Rządowych Fot. UG Radomsko

Blisko 1,5 kilometrowy odcinek nawierzchni od granicy pasa autostrady do wysokości kościoła parafialnego w Szczepocicach Rządowych zostanie przebudowany. Środki na zadanie pochodzą z budżetu Gminy Radomsko oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przed wykonaniem nowej nawierzchni krawędzie jezdni i pobocza zostaną oczyszczone z nadmiaru ziemi, tak aby umożliwić ułożenie docelowej szerokości warstwy ścieralnej 4,5 m oraz zachować przebieg jezdni w dostępnym pasie drogi. Pobocza zostaną utwardzone warstwą kruszywa szerokości 0,75 m do wysokości nawierzchni jezdni.

Na całym odcinku objętym remontem przewiduje się odwodnienie metodą powierzchniową przy zachowaniu dotychczasowych warunków odprowadzenia wód opadowych.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca tego roku. 

Całkowita wartość inwestycji to 911 375,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Radomsko (455 688,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (455 687,00 zł).

Więcej o:
powiat radomszczański gmina radomsko szczepicice rządowe remont drogi inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE