Będzie powiatowy budżet obywatelski? Jest petycja...

Będzie powiatowy budżet obywatelski? Jest petycja... Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W czwartek, 17 listopada obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Radomszczańskiego. Wśród rozpatrywanych spraw była m.in. petycja w sprawie uruchomienia powiatowego budżetu obywatelskiego.

O wdrożenie procedur uruchomienia budżetu obywatelskiego i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie powiatu wystąpił jeden z mieszkańców. Jak podkreślali radni, to projekt bardzo cenny i wart zainteresowania, jednak obecnie petycja nie może zostać rozpatrzona pozytywnie ze względu na stan finansów powiatu. Nie przekreśla to jednak – jak wskazano w uzasadnieniu - wznowienia w przyszłości tej cennej inicjatywy, jaką jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne.

Komisja opracowała także projekty uchwał w sprawie dwóch skarg: pierwszej - na działań działanie Starosty Powiatu, drugiej – na dyrektora II LO w Radomsku. Obie skargi uznano za bezzasadne. Pierwsza ze skarg dotyczy działań urzędników starostwa w zakresie procedur architektoniczno - budowlanych związanych z inwestycją drogową na ulicy Gołębiej w Radomsku (w toku rozpatrywania skargi uznano, że działania były zgodne z obowiązującymi przepisami).

Autor drugiej ze skarg zarzucił dyrekcji II LO ,,nienależyte wykonywanie zadań”, ponieważ szkoła przez pewien czas miała zablokowaną elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP. Problemy związane były ze zmianą na stanowisku dyrektora i już dzień po uzyskaniu informacji, że ePUAP jest zablokowany obecna dyrektor podjęła działania w celu założeniu nowej skrzynki, która obecnie działa już prawidłowo.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko powiat radomszczański powiatowy budżet obywatelski petycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE