Będzie nowy dyrektor w I LO

Od nowego roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcące będzie mieć nowego dyrektora. Zostanie nim dotychczasowa wicedyrektorka - Renata Kosela, która jako jedyna przystąpiła do konkursu.

I LO będzie miało nowego dyrektoraOd nowego roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcące będzie mieć nowego dyrektora. Zostanie nim dotychczasowa wicedyrektorka - Renata Kosela, która jako jedyna przystąpiła do konkursu.Przez ostatnie lata na stanowisku dyrektorki I LO zasiadała Agnieszka Styczyńska-Dryja. Między dyrektorką a radą pedagogiczną od dłuższego czasu narastał jednak konflikt, a nauczyciele domagali się jej odwołania - do organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego, wpłynął nawet wniosek rady w tej sprawie. Jako powód odwołania nauczyciele podawali m.in. brak współpracy pomiędzy dyrektorką a nauczycielami, którzy realizowali projekty unijne, utrudniony dostęp do dyrektorki oraz nieuwzględnienie opinii rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli. Starostwo Powiatowe po przeanalizowaniu sprawy nie przychyliło się do wniosku rady.


Agnieszka Styczyńska-Dryja nie wzięła jednak udziału w konkursie na dyrektora I LO organizowanym przez Starostwo Powiatowe.

Więcej o:
liceum ogólnoksztłcące konkurs na dyrektora liceum radomsko dyrektor liceum radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE