Radomsko, Łódzkie 19.0o Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Będzie nakaz przyłączenia do kanalizacji?

Miasto
Janusz Taranek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma problem z osiągnięciem wymaganego efektu ekologicznego związanego z ilością przyłączy kanalizacyjnych na instalacjach wykonanych przy udziale zewnętrznych środków finansowych. Chodzi o kanalizację w dzielnicy Bogwidzowy oraz na Suchej Wsi. Mimo preferencyjnych warunków wykonania przyłączy, znaczna część mieszkańców tych dzielnic nie decydują się korzystanie z nowej kanalizacji. Jeśli do końca czerwca 2017 roku nie zostanie osiągnięta wymagana ilość przyłączy, PGK będzie musiało zapłacić karę w wysokości blisko 1,2 miliona złotych. By uniknąć tej sytuacji Urząd Miasta rozważa wydanie indywidualnych decyzji administracyjnych obligujących poszczególnych mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Jak wyjaśnia prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku Marek Glądalski, jednym z warunków pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budowę kanalizacji na Suchej Wsi oraz w dzielnicy Bogwidzowy, było skanalizowanie 98% mieszkańców. Obecnie plan został wykonany w 70%, a około 360 mieszkańców pozostaje bez kanalizacji. Zdaniem prezesa Glądalskiego osoby te nie wywożą ścieków i wylewają je na okoliczne pola.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wraz z radnymi wspomnianych dzielnic od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z mieszkańcami, których efektem ma być wyrażenie chęci tej części radomszczan do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. By zachęcić potencjalnych klientów, PGK oferuje preferencyjne warunki wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Mieszkańcy mogą liczyć m.in. na rozłożenie na raty kosztów wykonania inwestycji, sfinansowanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzację podwykonawczą.

- Sytuacja jest taka, że PGK wykonało kanalizację na Suchej Wsi i dzielnicy Bogwidzowy z środków unijnych. Do końca czerwca musimy uzyskać efekt ekologiczny. Jest problem z niektórymi mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć pod kanalizację. Rozmawialiśmy z nimi dając im zachęty, które nadal są aktualne. Jeżeli mieszkańcy nie będą chcieli się podłączyć, to będziemy musieli respektować prawo związane z uchwałą o utrzymaniu porządku i czystości. Będziemy musieli wydać decyzje administracyjne nakazujące podłączenie się do kanalizacji – zauważa prezydent Jarosław Ferenc, dodając jednocześnie, iż w przypadku niezastosowania się do decyzji administracyjnej, przewidziane będą kary finansowe, których wysokość ustalana będzie indywidualnie dla każdego przypadku.

komentarze