Będzie II etap rewaloryzacji parku Świętojańskiego

Będzie II etap rewaloryzacji parku Świętojańskiego

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie na realizację II etapu Rewaloryzacji Parku Świętojańskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął konkurs o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu ogłoszony w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Dofinansowanie przyznano dwóm samorządom: Miastu Radomsko na łączną kwotę 3 829 881,00 zł, z czego w formie dotacji 1 201 385,00 zł a w formie pożyczki 2 628 496,00 zł oraz Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na kwotę 440 202,00 zł.

II etap Rewaloryzacji Parku Świętojańskiego dotyczy jego wschodniej części i obejmuje m.in. budowę fontanny multimedialnej, wykonanie nowego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek, wymianę oświetlenia oraz ogrodzenia, a także dokonanie nasadzeń roślin.

Łącza kwota projektu wynosi 4 554 819,06 złotych. Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy z WFOŚiGW.

Więcej o:
park świętojański rewaloryzacja park radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE