Będzie doposażenie bibliotek w placówkach oświatowych w Radomsku

Będzie doposażenie bibliotek w placówkach oświatowych w Radomsku Fot. pixabay.com

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie od Wojewody Łódzkiego przekazaną za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, na zakup nowości wydawniczych do przedszkoli oraz szkół podstawowych, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek.

Dotacja w wysokości 21 tys. zł posłuży placówkom oświatowym biorącym udział w projekcie w działaniach na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa. Wsparcie finansowe otrzymają: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 (12 tys. zł) oraz Publiczne Przedszkola nr 4, 5 i 10 (po 3 tys. zł.).

Dotacja dla przedszkoli przeznaczona będzie na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo tj.: słuchanie bajek czytanych przez zaproszonych gości oraz zorganizowanie spotkania z twórcą literatury dziecięcej – zapoznanie z zawodem pisarza czy poety, zorganizowanie przeglądu recytatorskiego, inscenizacje utworu, wycieczki do drukarni i księgarni, dzień przynoszenia do przedszkola własnych albumów, baśni, bajek, encyklopedii dla dzieci itp., lekcje biblioteczne, wspólne czytanie i wykonywanie różnorodnych zadań nawiązujących do treści czytanego utworu, poznanie pracy bibliotekarza, a także organizacje wystaw.

Z kolei PSP nr 6 pozyskane fundusze spożytkuje na: zakup nowości wydawniczych, a związku ze zmianą listy lektur, uzupełnienie księgozbioru na wszystkich etapach edukacyjnych. W ramach dofinansowania planowany jest zakup elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych tj.: nowe komputery, projektor multimedialny z ekranem, nowe regały oraz przekładki i rozdzielacze do książek. Planowane są działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży np. wystawy nowości książkowych, wystawy czasowe i okolicznościowe. Szkoła w ramach programu podejmie także współdziałania w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Więcej o:
radomsko przedszkola radomsko szkoły radomsko biblioteki doposażenie bibliotek dofinansowanie dotacja urząd miasta radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE