Będzie darmowa kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu powiatu radomszczańskiego

Będzie darmowa kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu powiatu radomszczańskiego Fot. pixabay.com

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego podjął decyzję o przyznaniu 42 tysięcy złotych dofinansowania dla gmin z terenu powiatu. Pieniądze mają być przeznaczone na zabiegi sterylizacji, kastracji i znakowania psów oraz kotów. Z dofinansowania skorzysta 13 samorządów.

Z wnioskiem o wsparcie finansowe dla samorządów, które przeprowadzają zabiegi sterylizacji, kastracji i znakowania psów oraz kotów zwróciła się Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ”. Sumarycznie w 2023 r. wszystkie gminy z terenu naszego powiatu deklarowały, że typu zabiegi kosztowały ponad 100 tys. zł, z czego 40 tys. zł pochodziło z funduszu Fundacji (która w skali kraju wydaje na ten cel rocznie 2,5 mln zł, współpracując z ponad 270 gminami).

Fundusze, które Powiat Radomszczański przeznaczy na wsparcie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt pochodzić będą z puli środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wpływają z tytułu opłat (i kar) za korzystanie ze środowiska.

Problem bezdomności wśród zwierząt, szczególnie na wiejskich obszarach wschodniej i południowej części naszego powiatu, jest bardzo widoczny. Niektóre z gmin, szczególnie te pozbawione przemysłu, posiadają znikome wpływy środków pochodzących z opłat z tytułu korzystanie ze środowiska i nie są w stanie udźwignąć finansowo przeprowadzania zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania.

- W naszej ocenie, podjęcie współpracy w tym zakresie przyczyni się nie tylko do rozwiązania tego ważnego z punktu widzenia ochrony środowiska problemu, ale będzie też pozytywnym przykładem współpracy między samorządami. Jest to działanie wpisane w Program Ochrony Środowiska Powiatu Radomszczańskiego – informuje Fabian Zagórowicz, członek Zarządu Powiatu, który podkreśla, że Zarząd Powiatu nie zamierza ingerować w zakres działań podejmowanych przez władze gmin.

- Doskonale zdaję sobie sprawę, że przekazane środki nie pozwolą na całkowite rozwiązanie problemu - dodaje.

Program ma charakter pilotażowy. Jeśli przyniesie efekty, będzie mógł być kontynuowany w przyszłości.

Więcej o:
powiat radomszczański kastracja sterylizacja zwierzęta program
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE