Autyzm a orzeczenie o niepełnosprawności

Autyzm a orzeczenie o niepełnosprawności

Autyzm staje się coraz bardziej powszechnie rozpoznawalnym zaburzeniem, które wpływa na sposób, w jaki jednostki postrzegają świat i komunikują się z innymi. W Polsce diagnoza autyzmu umożliwia ubieganie się o orzeczenie o niepełnosprawności. Takie orzeczenie jest kluczowe m.in. dla zapewnienia dostępu do odpowiednich terapii, edukacji specjalnej oraz innych form pomocy.

Co daje orzeczenie o autyzmie?

Diagnoza autyzmu u dzieci to pierwszy krok do zdobycia orzeczenia o niepełnosprawności, które niesie za sobą wiele korzyści i uprawnień, które mają na celu wsparcie osoby z autyzmem oraz jej rodziny. Do głównych korzyści wynikających ze zdobycia orzeczenia o niepełnosprawności należą:

  • wsparcie finansowe – osoby z orzeczeniem mogą być uprawnione do różnego rodzaju zasiłków, takich jak zasiłek pielęgnacyjny czy zasiłek dla opiekunów. Istnieje również możliwość uzyskania refundacji kosztów związanych z terapią, leczeniem czy rehabilitacją,
  • edukacja – orzeczenie o autyzmie umożliwia dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem,
  • opieka zdrowotna – dziecko z orzeczeniem o autyzmie obowiązuje priorytetowy dostęp do specjalistów, takich jak psycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi, a także mają możliwość korzystania z różnych form terapii bez długiego oczekiwania,
  • wsparcie społeczne – możliwość skorzystania z pomocy asystenta, który wspiera osobę z autyzmem w codziennych czynnościach. Obejmuje to również zniżki na bilety komunikacji publicznej czy wstęp do muzeów, teatrów i innych instytucji kulturalnych,
  • ułatwienia w zatrudnieniu – w zakładach pracy chronionej oraz dostęp do programów wspierających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Orzeczenie o autyzmie jest ważnym dokumentem dla osoby zdiagnozowanej, ponieważ zapewnia wiele form wsparcia, poprawiając tym samym jakość życia oraz pozwalając na lepsze funkcjonowania w społeczeństwie.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z autyzmem?

Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z autyzmem to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla rodziców lub opiekunów prawnych, którzy rezygnują z pracy zarobkowej, aby opiekować się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie. Takie świadczenie może być przyznane osobom, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiego świadczenia jest także diagnoza autyzmu przed 18 rokiem życia.

Diagnoza autyzmu Warszawa to proces składający się z kompleksowych badań, dzięki którym rodzic jest w stanie zrozumieć zachowania swojego dziecka i pomóc mu w procesie dorastania.

Orzeczenie o niepełnosprawności autyzm – jak zdobyć?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu autyzmu, należy przejść przez kilka formalnych kroków. Po pierwsze odwiedź stronę powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności najbliższego Twojego miejsca zamieszkania i zapoznaj się z zamieszczonymi tam informacjami i pobierz wniosek o wydanie orzeczenia. Następnie przygotuj odpowiednie dokumenty, takie jak dokumentacja medyczna obejmująca wyniki badań wykazujące nieprawidłowości, opinie lekarzy, zaświadczenia z terapii, a przede wszystkim diagnozę autyzmu od specjalisty.

Komplet dokumentów złóż w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie, jeśli urząd oferuje taką możliwość.

Po złożeniu wniosku urząd wyznaczy termin komisji orzekającej, na którą należy stawić się z dzieckiem. Podczas komisji specjaliści przeglądają dokumentację medyczną i rozmawiają z rodzicem. Komisja wyda orzeczenie o niepełnosprawności, które zawiera stopień niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące potrzebnej pomocy i wsparcia. Jeśli decyzja komisji nie jest zgodna z oczekiwaniami, istnieje możliwość złożenia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dowiedz się więcej na temat autyzmu.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE