Autostrada A1 pobiegnie obok Radomska

Autostrada A1 pobiegnie obok Radomska

Powstanie brakujący odcinek autostrady A1 Tuszyn-Częstochowa. Nowa autostrada pobiegnie tuż obok Radomska.

80 kilometrowy odcinek autostrady A1 Tuszyn-Częstochowa zostanie zrealizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, w ramach limitu wydatków w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Szacowany koszt realizacji to ok 3,6 mld zł. Umożliwi to wcześniejszą realizację tej inwestycji.

Dzięki szybszej realizacji możliwe będzie zakończenie budowy całego ciągu autostrady A1. Odcinek Tuszyn - Częstochowa jest ostatnim brakującym fragmentem tej autostrady, dzięki czemu kierowcy będą mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego połączenia drogowego od Trójmiasta aż po granicę z Czechami.

Odcinek ten był we wcześniejszych latach planowany do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmioty, które zgłosiły chęć budowy i z którymi podpisano umowę, nie były jednak w stanie zapewnić finansowania na realizację tej inwestycji.

Łódzki fragment autostrady został podzielony na cztery odcinki realizacyjne:

Odcinek A: od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Piotrków Trybunalski Południe” (dawna nazwa „Bełchatów – z węzłem) stanowi fragment autostrady o długości 15,84 km.
Odcinek B: od węzła „Piotrków Trybunalski Południe” (dawna nazwa „Bełchatów – bez węzła)do węzła „Kamieńsk” (z węzłem) ma 24,21 km długości.
Odcinek C: od węzła „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) Liczy 16,52 km długości.
Odcinek D: od węzła „Radomsko” (bez węzła) do granicy z województwem śląskim ma łącznie 7,02 km.

 Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów 8 września 2015 r. PBDK 2014 – 2023, odcinek autostrady A1 od Tuszyna do końca obwodnicy Częstochowy został zaplanowany do realizacji przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia (dssp). Do powołania spółki konieczne byłoby jednak podjęcie szeregu czynności i zmian prawnych, technicznych i finansowych, także na poziomie europejskim. Na ten proces potrzeba dodatkowo co najmniej 2 lata, dlatego podjęta została decyzja o skierowaniu inwestycji do realizacji w systemie tradycyjnym. Oddanie do ruchu poszczególnych pododcinków jest planowane w latach 2020-2022.

Autostrada A1 Tuszyn – Częstochowa zostanie zrealizowana w ciągu wybudowanego pod koniec lat 80. XX wieku fragmentu A1 (odcinek Tuszyn - Piotrków Trybunalski) oraz dwujezdniowej drogi krajowej nr 1 o przekroju czteropasowym z drugiej połowy lat 70. XX wieku, zwanej potocznie gierkówką (odcinek Piotrków Trybunalski – Częstochowa).

info: GDDKiA

Więcej o:
autostrada autostra A1 budowa budowa autostrada
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE