Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Nabór do programu w MOPS w Radomsku

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Nabór do programu w MOPS w Radomsku Fot. pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął nabór do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku. 

Miasto Radomsko otrzymało rekomendację MRiPS do przyznania środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w wysokości 605 066,40 zł. Realizacja zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku.

Program zakłada objęcie 50 osób usługami asystencji osobistej, w tym: 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 28 osób o znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji i zadań za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Zgłoszenia usługi asystenckiej można kierować osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sadowa 5, w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Program realizowany będzie do  31 grudnia. Usługa asystencji osobistej jest nieodpłatna. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 6.00-22.00, z zastrzeżeniem świąt określonych w przepisach ustawy. Odbiorca może korzystać z usług w wymiarze od 1 godziny do 15 godzin w tygodniu.

Niezbędne dokumenty do pobrania na stronie internetowej MOPS w Radomsku.

Więcej o:
mops mops radomsko nowa siedziba mops sadowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE