Apel NSZZ "S" o jedność prawicy w Radomsku przed wyborami samorządowymi

Przewodnicząca Podregionu Radomsko NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka Anna Kaurzel, w imieniu związku wystosowała apel do organizacji prawicowych w Radomsku o zjednoczenie.

Przewodnicząca Podregionu Radomsko NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka Anna Kaurzel, w imieniu związku wystosowała apel do organizacji prawicowych w Radomsku o zjednoczenie w zbliżających się wyborach samorządowych.


Treść apelu:

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w historii swego istnienia zawsze bronił dobra Polski i Polaków. Pomimo zmasowanych prób zmarginalizowania i zdeprecjonowania jego znaczenia, pozostaje siłą, która po raz kolejny musi stanąć na czele budowania sprawiedliwej i solidarnej Polski.


Widoczna gołym okiem deprawacja władzy na różnych szczeblach jej funkcjonowania zmusza Nas do podjęcia jeszcze jednego wysiłku zmierzającego do ratowania Naszej Ojczyzny.
W rocznicę zwycięstwa „SOLIDARNOŚCI” a jednocześnie u progu kampanii przed tak ważnymi wyborami samorządowymi

WZYWAMY

WSZYSTKIE PRAWICOWE I NIEPODLEGŁOŚCIOWE UGRUPOWANIA I PARTIE POLITYCZNE, WSZYSTKIE STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI I ORGANIZACJE działające na terenie Radomska i powiatu radomszczańskiego o zjednoczenie się w stworzeniu jednej listy wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych – takiej, by głos sił prawicowych i niepodległościowych był jednolity i nie niósł zgorszenia niepotrzebnymi i szkodliwymi podziałami.

Dlatego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Podregion Radomsko występuje z inicjatywą zorganizowania spotkania dla tych wszystkich sił prawicowych i niepodległościowych działających na Ziemi Radomszczańskiej, które widzą potrzebę wspólnego działania na rzecz dobra naszego miasta i powiatu.

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” PODREGION RADOMSKO zaprasza przedstawicieli reprezentujących podmioty, do których kierujemy niniejszy apel na spotkanie w dniu pierwszego września br. o godzinie 15.00 do Miejskiego Domu Kultury.


Więcej o:
solidarność solidarność radomsko apel anna kaurzel solidarność jysk
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE