Apel Muzeum Regionalnego w Radomsku

W ramach narodowego programu ochrony niematerialnych wartości dziedzictwa kulturalnego Muzeum Regionalne w Radomsku rozpoczęło opracowywanie rekonstrukcji ubiorów ludowych regionu radomszczańskiego.

W ramach narodowego programu ochrony niematerialnych wartości dziedzictwa kulturalnego Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku rozpoczęło opracowywanie rekonstrukcji ubiorów ludowych regionu radomszczańskiego.

Sąsiednie regiony etnograficzne (sieradzki, piotrkowski, częstochowski, kielecki, krakowski) posiadają już publikacje monografii tradycyjnych ubiorów. W naszym regionie jeszcze nie przeprowadzono odpowiednich badań, a w dotychczasowych publikacjach występują tylko nikłe wzmianki o ubiorach ludowych.

Autentyczny strój ludowy jest dokumentem tożsamości regionalnej, a tym samym narodowej, powinien więc podlegać ścisłej ochronie jak najcenniejsze zabytki kultury polskiej.

- Obecnie najważniejszym zadaniem jest poznanie aktualnego stanu zachowania ubiorów tradycyjnych, odnalezienie jak najwięcej przykładów kompletów ubiorów lub chociażby części, elementów i fragmentów (np. pasiaków, czepców, spencerków, kabatów,  gorsetów, lnianych samodziałowych portek, koszul itd.), nawet uszkodzonych. Raport tkacki samodziałowego pasiaka, jego kolorystyka jest ważnym dokumentem lokalnych upodobań estetycznych ludowych tkaczek. Niejednokrotnie posiada walor dzieła sztuki. Nawet fragment haftu, koronki (np. kołnierzyka) pozwoli odtworzyć cały przedmiot. Ogromnie ważna jest możność rozpoznania kroju poszczególnych części strojów dziewczęcych, kobiecych, męskich, codziennych, odświętnych, letnich, zimowych itd. Fundamentalnym źródłem są fotografie rodzinne, ślubne, okolicznościowe - czytamy w apelu przesłanym do naszej redakcji.

Pracownicy muzeum wierzą, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa naszego powiatu pozyskają przedmioty oraz materiały ilustracyjne, które wzbogacą zbiory  i przyczynią się do opracowania  publikacji, która  utrwali wiedzę o kulturalnym dorobku minionych pokoleń i pomoże wykonać  stroje dla potrzeb zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, szkolnych.

Wszelkie informacje o znalezionych zabytkach, fotografiach, wykonawcach strojów tradycyjnych prosimy zgłaszać do Muzeum Regionalnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1, e-mail: etnografia@muzeum.radomsko.pl lub tel. 44 683 56 51.

Więcej o:
muzeum muzeum radomsko wystawa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE