Andrzej Plutecki: Środki w budżecie są, tylko trzeba nimi mądrze zarządzać

Kolejny czat wyborczy za nami - we wtorek 9 listopada z czytelnikami portalu Radomsko24.pl spotkał się Andrzej Plutecki, kandydat na prezydenta Radomska z ramienia Komietu Wyborczego Prawo i... ››

Kolejny czat wyborczy za nami - we wtorek 9 listopada z czytelnikami portalu Radomsko24.pl spotkał się Andrzej Plutecki, kandydat na prezydenta Radomska z ramienia Komietu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszamy do przeczytania zapisu czatu!Radomsko24: Zaczynamy!
Andrzej_Plutecki: Serdecznie witam wszystkich internautów. Myślę że będę mógł odpowiedzieć na Wasze pytania w sposób wyczerpujący i zadowalający Was.

obywatel: Z pana programu wyborczego-Podejmę działania w celu zapewnienia możliwości szerszego wykorzystania potencjału intelektualnego nauczycieli i pedagogów radomszczańskich szkół - jak pan to osiągnie?
Andrzej_Plutecki: Przede wszystkim są możliwości zorganizowania zajęć pozalekcyjnych. I to zarówno z  tych przedmiotów teoretycznych ścisłych jak matematyka, fizyka, języki obce. Ale również z zajęć wychowania fizycznego. Sale gimnastyczne pod nadzorem nauczycieli można doskonale wykorzystywać udostępniając je młodzieży na zajęcia poza lekcyjne.

moon: Jak Pan oceni pracę radnych PiS w całej kadencji - w ocenach "szkolnych" plus krótkie uzasadnienie.
Andrzej_Plutecki: Ich prace oceniam na 5. Zostawiam sobie ten mały zapas - czyli 6. Pracę radnych oceniam bardzo dobrze. Uważam, że klub PiS był przez całą kadencję klubem który chciał pracować w radzie merytorycznie, członkowie byli przygotowani zarówno do sesji jak i komisji, zgłaszali wnioski oraz próbowali wspólnie z koalicją rozwiązywać ważne dla miasta problemy. Niestety, ze strony koalicji nie spotkali się ze zrozumieniem i nie była nawiązana właściwa współpraca. O aktywności radnych PiS świadczą liczne wnioski, które w 90 % nie były realizowane przez rządzącą koalicję. A uważam, że opozycja miała często bardzo dobre pomysły na rozwiązywanie problemów miasta Radomska.

jacek: Jak zostanie prezydentem  to czy dalej będzie Pan drążył pan temat działki za 8 zł?
Andrzej_Plutecki: Powiem tak: działka za 8 zł to nie jest mój konik. Społeczeństwo radomszczańskie powinno wiedzieć że pod hasłem 'działka za 8 zł' kryje się problem sprzedaży integralnej części zakładu ciepłowniczego. Mnie nie martwią działki, które zostały sprzedane zbyt tanio, ale martwi mnie że obecna koalicja dała przyzwolenie na sprzedaż uzbrojonych terenów zakładu ciepłowniczego, których wartość przekracza kwotę uzyskaną ze sprzedaży przysłowiowych działek za 8 zł.

soku: Która opcja odpowiada Panu osobiście: więcej Orlików jak postuluje Łukasz Więcek  czy też boisk wielofunkcyjnych za którymi optuje Anna Milczanowska?
Andrzej_Plutecki: Powiem troszeczkę inaczej. Uważam, że w każdej dzielnicy miasta powinno powstać boisko, powinniśmy wybudować również przynajmniej jeden albo dwa Orliki, ale za kwotę niższą niż Orlik, który został wybudowany przy ul. Stodolnej.

rolnik: Co zrobi Pan dla młodych ludzi?
Andrzej_Plutecki: Przede wszystkim dla ludzi młodych trzeba stworzyć warunki, żeby mogli wracać do Radomska po ukończeniu studiów, oraz aby Ci, którzy wyjechali z miasta w poszukiwaniu chleba,   znaleźli ten chleb w Radomsku. Stawiam na rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni, która mogłaby zapewnić znalezienie w Radomsku innych kierunków studiów, nie tylko zarządzania. Młodzież w Radomsku powinna przede wszystkim znaleźć zatrudnienie. Tutaj widzę wielki potencjał tkwiący w rozwoju mikro, małych i średnich firm. Należy stworzyć odpowiednie warunki, żeby ta najbardziej aktywna młodzież znalazła zatrudnienie w Radomsku lub mogła otworzyć własną działalność gospodarczą. Dla młodzieży również trzeba stworzyć odpowiednie warunki do uprawiania sportu            i rekreacji, widzę konieczność rozbudowy istniejącej bazy sportowej, wybudowania z prawdziwego zdarzenia skateparku, jak również rozbudowy istniejących i budowy nowych ścieżek rowerowych.

Mateusz: Wszyscy kandydaci mówią o geotermii, że trzeba ją wykorzystać itd.. A jaki Pan ma konkretny pomysł na wykorzystanie gorących źródeł??
Andrzej_Plutecki: Uważam, że ma pan rację, zdecydowanie popieram pana punkt widzenia. Uważam, że źródła geotermalne to wielkie bogactwo Radomska. Uważam, że powinniśmy doprowadzić do końca badania zasobów tych źródeł na terenie miasta, a następnie przystąpić do opracowania studium wykorzystania tych wód. Uważam, że wody geotermalne mogą zmienić charakter miasta, można na ich bazie stworzyć ofertę rekreacyjno-wypoczynkowo-uzdrowiskową. Wiadomo, że wody geotermalne są wykorzystane w celach leczniczych przy leczeniu różnych schorzeń. Drugim tematem jest wykorzystanie energii geotermalnej do celów grzewczych.

obywatel: Zależy panu na mieście to dlaczego kandyduje pan do rady powiatu?
Andrzej_Plutecki: To juz jest taka tradycja, że w PiS-ie osoby kandydujące na funkcję prezydenta miasta kandydują do rady Powiatu. Inne komitety wyborcze wystawiają swoich kandydatów na prezydenta i do Rady Miasta. Mówiąc szczerze jest to związane z tym, że kandydat na prezydenta kandydujący do rady miasta czy powiatu w sposób arytmetyczny zwiększa ilość głosów oddanych na daną listę. Ale zdecydowanie ja chciałbym pracować i realizować się na terenie miasta Radomska jako prezydent.

soku: Czy uważa Pan że w Radomsku potrzebna jest galeria handlowa, czy też może planuje Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?
Andrzej_Plutecki: Jest to bardzo ważne zagadnienie. Może zacznę od przedsiębiorców. Uważam że w myśl zasady 'nic o nas bez nas' wszystkie sprawy dot. przedsiębiorców - sprawy związane z gospodarką miasta - powinny być konsultowane z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, z ich samorządem na terenie miasta. Uważam, że należy stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorstw z terenu miasta Radomska. Należy wyznaczyć tereny na peryferiach miasta z przeznaczeniem na usługi, rozwój istniejących oraz powstawanie nowych małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, które stanowią wielki potencjał nowych miejsc pracy na terenie Radomska. Należy wyeksponować silne strony Radomska, jakim jest branża meblowa. W oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne  dążyłbym do wybudowania hali wystawienniczej dla tej branży. Jeśli chodzi o galerię: wielokrotnie do Radomska w minionej kadencji przyjeżdżali inwestorzy, którzy przedstawiali możliwość wybudowania w Radomsku galerii handlowej. Były to 'szklane domy'. Musimy mieć świadomość, że tego typu inwestycja może powstać w Radomsku jeżeli znajdziemy odpowiedniego inwestora, który zdecyduje się na zainwestowanie w Radomsku, w mieście które dzisiaj jest na ostatnim miejscu pod względem bezrobocia w woj. łódzkim. Ja będę starał się, aby w Radomsku powstała galeria, która zaspokoi potrzeby radomszczan, aby nie wyjeżdżali do Częstochowy, Piotrkowa czy Łodzi. Taka galeria naprawdę jest potrzebna. Może ona powstać na terenach Metalurgii, ewentualnie przy wiadukcie przy ul. Brzeźnickiej. Ale to zależy tak naprawdę od inwestora, który zdecyduje się zainwestować w Radomsku.

aucher: Czy jeśli zostałby Pan prezydentem miasta i trafiłaby do Pana inicjatywa zorganizowania w Radomsku obchodów dnia równości w pełnym tego słowa znaczeniu np. z projekcjami filmów o tematyce LGBT, koncertami, pochodami ; Czy wyraziłby Pan zgodę na taką 'imprezę' w mieście? Partia jaka popiera Pana w wyborach niekoniecznie ma w programie działania promujące tego typu 'treści' . Co Pan na to?
Andrzej_Plutecki: Trudne pytanie. Uważam, że Radomsko jest miastem w którym w najbliższym czasie tego typu imprezy chyba nie będą organizowane. Jest w nim jeszcze dużo do zrobienia, żeby stało się miejscem atrakcyjnym i ściągało chętnych do organizowania tego typu imprez. Jeżeli taka konieczność w przyszłości nastąpi, wtedy na pewno jako prezydent będę się zastanawiał co z tym zrobić.

jola: Witam  :)  Czy ma Pan pomysł na posprzątanie miasta w dosłownym tego słowa znaczeniu? Czy planuje Pan wybudowanie nowych przedszkoli? Czy w centrum powstanie strefa płatnego parkowania?
Andrzej_Plutecki: Uważam, że należy wyegzekwować od służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w mieście aby wykonywały w sposób właściwy powierzone im obowiązki. Należy na pewno zwiększyć ilość koszy na ulicach miasta, zdecydowanie trzeba rozpocząć wychowywanie młodzieży aby czuli potrzebę dbania o porządek w mieście. Aby ten przysłowiowy papier lądował w koszu, a nie na ulicy. Co do przedszkoli: należy zadbać o tę bazę lokalową, która jest obecnie. W pierwszej kolejności musimy wyremontować te przedszkola, które są w zarządzie samorządu miejskiego. Jeśli będą takie potrzeby, to na pewno rozważę możliwość budowy nowych przedszkoli na terenie Radomska. Jeżeli chodzi o strefę płatnych parkingów, uważam że taką decyzję powinna podjąć rada miasta jako organ stanowiący prawo w tym mieście. Radni są przedstawicielami wyborców, którzy obdarzyli ich mandatem zaufania. Ja jako prezydent nie widzę na razie konieczności wprowadzania płatnych parkingów. Widzę z kolei konieczność budowy nowych parkingów. W centrum istnieją jeszcze odpowiednie miejsca do wykorzystania. Zdecydowanie będę też dążył do ograniczenia ruchu w centrum miasta.

soku: A chciałbym rozwinąć pytanie Moon, których z decyzji Anny Milczanowskiej by Pan z pewnością nie podjął?
Andrzej_Plutecki: Ograniczę się do dwóch błędów. Jednym z najpoważniejszych błędów, którego skutki będziemy odczuwać w przyszłości, jest opieszałość w budowie południowej i zachodniej obwodnicy oraz niepozyskanie w odpowiednim czasie środków zewnętrznych na zrealizowanie tej inwestycji. Drugim błędem jest uchwalenie studium, w którym tereny znajdujące się w centrum miasta, a szczególnie boisko RKS przy ul. Kościuszki, zostały przeznaczone na budowę obiektów handlowych powyżej 2000 m2. To w przyszłości może spowodować wielkie kłopoty komunikacyjne w centrum  miasta.

2010: Co z rondem Krakowska -Targowa i koło MDK?
Andrzej_Plutecki: Rondo przy ul. Krakowskiej i Targowej powinno powstać już dawno. Jest to skrzyżowanie, które najbardziej utrudnia życie radomszczanom, szczególnie w dni targowe. Jeśli zaś chodzi o rondo przy MDK, to jest ono złym pomysłem. Wprowadzi ono więcej szkód i komplikacji dla komunikacji w centrum Radomska, niż korzyści. Korzyści będą, ale tylko dla GDDKiA, bo zostanie udrożniona ul. Brzeźnicka, a ruch zostanie skierowany w ul. Piłsudskiego, zarówno w kierunku ul. Targowej jak i pl. 3 Maja, czyli w historyczne centrum Radomska. Zostanie zlikwidowany parking pod MDK-iem i powstanie problem z odprowadzeniem wód deszczowych spływających z wiaduktu. Tereny przy straży i ul. Żeromskiego już w tej chwili są podtapiane, ponieważ kanalizacja deszczowa jest niedrożna.

moon: Odpowiedział Pan cyt. "młodzież w Radomsku powinna znaleźć zatrudnienie" - proszę o konkrety - co w tej sprawie zamierza Pan robić jako prezydent miasta?
Andrzej_Plutecki: Samorząd miejski powinien stwarzać możliwości dla rozwoju firm, które będą tworzyły miejsca pracy. Samorząd nie jest pracodawcą (oprócz osób pracujących w urzędzie), ale może prowadzić taką politykę, która stworzy dogodne warunki do inwestowania w mieście, może prowadzić również odpowiednią politykę podatkową, która zachęci inwestorów do inwestowania w Radomsku. Rozwój geotermii to też kolejne miejsca pracy. Wizja stworzenia z Radomska miasta o walorach turystycznych również zachęci do inwestowania w mieście, a bazy hotelowe, może uzdrowiska - to też miejsca pracy. Jest to może zadanie nie na jedną kadencję, ale są to priorytety które trzeba realizować, a Radomsko nie musi być postrzegane jako miasto industrialne, ale może być też miastem, które będzie na szlaku turystycznym województwa łódzkiego.

dzery16: A CO PAN SĄDZI O IN VITRO??
lookam: TAK IN VITRO WAŻNE TEZ CHCE WIEDZIEĆ??
Andrzej_Plutecki: W zasadzie jako prezydent nie będę miał na to żadnego wpływu, jest to zapewne rozwiązaniem problemu  dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, ale dla osób wierzących, dla katolików, występuje tu problem z zarodkami które zostają niewykorzystane w zapłodnieniu in vitro i przestają istnieć. Jest to niszczenie życia poczętego. Jest to też pewien dylemat moralny.

fotokoralowiec: mam pytanie co z Wizytówka Radomska czyli  kamienicami bo niestety niektóre są w opłakanym stanie.
Andrzej_Plutecki: Szeroko pojęta rewitalizacja. Należy zadbać o substancję mieszkaniową w centrum miasta. Są to wspaniałe kamienice wymagające remontu, istnieją takie możliwości przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, niekoniecznie tylko unijnych, ale również lokalnych przedsiębiorców. Takie rozwiązania są stosowane w innych miastach w Polsce, w Radomsku niestety nie.

anditomi: Jak pan ocenia ludzi zdradzających PiS? Mam na myśli pana Więcka.
Andrzej_Plutecki: Łukasz Więcek jest młodym człowiekiem, który chyba w pewnym momencie się trochę zagubił. Jako harcerz, człowiek honoru, twierdził nie tak dawno, że jeżeli wystąpi z klubu PiS to na pewno odda mandat. Niestety występując z klubu juz o tym nie pamiętał, nie wiem czym się kierował, może myślał że PiS jest teraz mało popularny, a dzięki PO może zrobić lepszą karierę.

obywatel: czy to prawda że będąc jeszcze w koalicji rządzącej załatwił pan pracę żonie w TBS?
Andrzej_Plutecki: Nie, to nie jest tak, że załatwiłem żonie pracę w TBS. Każdy mieszkaniec Radomska, również moja żona, gdzieś musi pracować. Mojej żonie nie musiałem nic załatwiać, ponieważ akurat w TBS-ie potrzebny był etat związany z zarządem wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Radomska. Moja żona skończyła studia zarządcy nieruchomości oraz zrobiła licencję w ministerstwie infrastruktury uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Jest cenionym fachowcem i nikt jej nie musi załatwiać pracy. Dodam jeszcze, że wynagrodzenie które otrzymuje w TBS jest trzykrotnie niższe od wynagrodzenia za wykonywanie tej funkcji na rynku prywatnym.

qwerty: W budżecie na nadchodzący rok trzeba będzie zabezpieczyć środki finansowe będące wkładem własnym w związku z przyjętymi wnioskami o finansowanie rządowe i unijne. Skąd chciałby Pan pozyskać fundusze na rozwój przedsiębiorczości, budowę boisk w każdej dzielnicy (ileż to mamy dzielnic w Radomsku X koszt budowy?), skate park, szkołę wyższą i te wszystkie szczytne przedsięwzięcia będące kiełbasa wyborczą dla różnych środowisk?
Andrzej_Plutecki: Tak sie składa, że mój program został zbudowany na bazie spostrzeżeń i pracy w radzie miasta w minionej kadencji. Przechodząc do szczegółów: uczelnię wyższą nie miasto będzie budowało, tylko inwestor który przyjdzie z taką ofertą do miasta. Budowa boisk w każdej dzielnicy to nie jest naprawdę duży wydatek. Wystarczy zrezygnować z kilku projektów, które nigdy nie doczekały się realizacji, minęła ich ważność i trafiły do kosza - przykładowo ul. Soplicy, Św. Rozalii itd.,, a już znajdą się pieniądze na realizację boisk. Naprawdę środki w budżecie są, trzeba nimi tylko mądrze zarządzać.

temida24: Co z ograniczeniem bezrobocia wśród młodych kobiet i nie tylko co z kolejnymi upadającymi firmami?
Andrzej_Plutecki: W Radomsku od 2008 r. rośnie nieustannie bezrobocie. Średnia woj. łódzkiego to 11,4 %, w Radomsku zbliżamy się do 15 %. Jest bardzo mało ofert pracy, szczególnie dla kobiet. Radomsko pod względem bezrobocia jest na ostatnim miejscu w województwie. Pozostawia to sporo do myślenia.

moon: Może Pan przybliżyć swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe?? Nie wymagam referatu    :)    
Andrzej_Plutecki: Studiowałem prawo na Uniwersytecie Śląskim, przerwałem. Skończyłem studium dla zarządców nieruchomości, w tym roku kończę administrację na AHE.
moon: na AHE ????????????? aha......

sdd1975: Czy ma Pan jakiś pomysł na rewitalizację radomszczańskiego MPK, jako alternatywy dla nadużywających własnych samochodów radomszczan?
Andrzej_Plutecki: MPK jest instytucją która jest dotowana ze środków budżetowych. Tak się dzieje w większości miast w Polsce. Można jednak wprowadzić dodatkowe usługi prowadzone przez firmę które zasilą budżet przedsiębiorstwa. Już w 2007 r. zgłaszałem wniosek, aby przedsiębiorstwo prowadziło stację diagnostyczną. Ten pomysł został zrealizowany, istnieje jeszcze możliwość prowadzenia stacji benzynowej która obecnie jest wydzierżawiona prywatnemu przedsiębiorcy.

2010: Czy zostanie zlikwidowana oczyszczalnia ścieków w centrum miasta?
Andrzej_Plutecki: Sądzę że oczyszczalnia będzie zlikwidowana. Walczyłem z nią od momentu kiedy dowiedziałem się, że w centrum miasta istnieje taka bomba ekologiczna. Jako prezydent zrobię wszystko, aby oczyszczalnia zniknęła.

Aignesann: 1. Co Pan sądzi o bezpieczeństwie skrzyżowania Piastowska/Leszka Czarnego i ewentualnych kamerach tamże? 2.  Jak Pan ocenia "obiektywizm"    :)   radomszańskich dziennikarzy? Proszę uzasadnić.
Andrzej_Plutecki: Radomszczańskich dziennikarzy oceniam na trójkę. Ulica Piastowska jest natomiast ulicą powiatową i to skrzyżowanie zgodnie z obowiązującym prawem jest w zarządzie starostwa. Zawsze zarządca wyższego szczebla decyduje o drogach. Mogę jedynie negocjować ze starostwem aby zwiększyć tam bezpieczeństwo.

stanley76rsko: Kilka miesięcy temu w mieście mówiło się o Mc’Donaldsie. Czy wie Pan coś na ten temat?
Andrzej_Plutecki: Działka została wykupiona, McDonald's powstanie przy zjeździe z trasy szybkiego ruchu, w przyszłości A1. Będzie na terenie strefy ekonomicznej.

2010: Jaką ma Pan propozycję promocji strefy inwestycyjnej?
Andrzej_Plutecki: Strefa inwestycyjna jest już wypromowana, jest znana w kraju i województwie. Inwestorzy przyjeżdżają, chętnie kupują działki inwestycyjne. Świadczyć może o tym budżet obecnej kadencji, który w dużym stopniu był zasilany środkami ze sprzedaży tych terenów. Na pewno w dalszym stopniu będę zabiegał o rozwój tej strefy, również będę prowadził promocję pozostałych terenów miasta Radomska, które nadają się na tereny inwestycyjne.

Andrzej_Plutecki: Chciałbym podziękować za możliwość uczestnictwa w czacie internetowym. Dziękuję za ciekawe pytania, uważam że moglibyśmy jeszcze dłużej porozmawiać, niestety czas jest ograniczony.

Radomsko24: Dziękujemy za udział w czacie z Andrzejem Pluteckim.

FOTOGALERIA

Więcej o:
czat wyborczy andrzej plutecki wybory
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE