Andrzej Barszcz w Radzie Pomocy Społecznej

Andrzej Barszcz w Radzie Pomocy Społecznej

Dyrektor radomszczańskiego MOPS Andrzej Barszcz, został powołany na członka Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji.

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Do zakresu działania Rady należy: opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej, przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności oraz przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Andrzej Barszcz w Radzie reprezentuje również Ogólnopolskie Stowarzyszanie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM".

info: MOPS

Więcej o:
mopsa radomsko wypłata mops nagroda mops
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE