Aleksander Broszkowski: Brzmi niepokojąco

Aleksander Broszkowski: Brzmi niepokojąco Fot. M. Kołaczkowski

Wykonawca przebudowy ul. ks. Kościowa w Radomsku wycofał się z kontraktu w Częstochowie, opiewającego na 200 mln zł.

Pierwsza informacja była bardzo optymistyczna. W połowie września 2021 roku miała się rozpocząć kompleksowa przebudowa ulicy ks. Kościowa w Radomsku. Koszt inwestycji po ponad 5 milionów złotych. Niestety, dopiero 4 listopada 2021 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy ks. Kościowa w Radomsku. Ulica została wyłączona z ruchu kołowego.

Planowany umowny termin zakończenia wszystkich prac związanych z przebudową ulicy upływa 16 lipca.

Przypomnijmy. Przebudowa ulicy ks. Kościowa obejmie swoim zakresem nie tylko wymianę istniejących elementów pasa drogowego związanych z ruchem (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe), ale również część infrastruktury podziemnej. Zmodernizowana zostanie stara sieć wodociągowa, a kanalizacja sanitarna zostanie uszczelniona. Wykonana zostanie również energetyczna linia kablowa dla potrzeb nowego oświetlenia ulicy.

- Nikt nie był zadowolony, gdy drogową dwuletnią inwestycję rozpoczyna się przed zimą. I tak się stało, że w listopadzie rozpoczęliśmy inwestycję. W styczniu prace musieliśmy przerwać, bo aura na to nie pozwalała, aby cokolwiek robić. Dopiero pod koniec lutego zostały wznowione prace - mówi na portalu Radomsko24.pl Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Czy lipcowy termin zakończenia inwestycji będzie dotrzymany?

- Gdyby nie sytuacja na rynku, o termin zakończenia remontu ulicy ks. Kościowa byłbym spokojny. Firma, która realizuje to zadanie jest prężną firmą. Jednak sytuacja na rynku się tak skomplikowała, że wykonawca przebudowy ulicy ks. Kościowa już w marcu złożył pismo, że może nastąpić opóźnienie - dodaje naczelnik Aleksander Broszkowski.

Rozmowa z Aleksandrem Broszkowskim, naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Radomsku, w środę 27 kwietnia o godzinie 19.45.

Więcej o:
irek staszczyk ireneusz staszczyk aleksander broszkowski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE