[AKTUALIZACJA] Koronawirus w powiecie radomszczańskim z podziałem na poszczególne gminy

[AKTUALIZACJA] Koronawirus w powiecie radomszczańskim z podziałem na poszczególne gminy Fot. pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował aktualne informacje dotyczące koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. W komunikacie zawarte zostały m.in. informacje na temat osób objętych kwarantanną, z podziałem na poszczególne gminy.

Stan na 7 kwietnia 2020 r. - godz. 17.00.

Powiat radomszczański:
1. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 20/6/0

2. Liczba osób objętych izolacją domową (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 12/11/0

3. Liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 362/170/22

4. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualne - 580/316

5. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 461/234/5

6. Liczba osób przebadanych w kierunku COVID-19 na zlecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku:
Wojewódzkie Centrum Ratownictwa Medycznego - 250
Radomszczański Zespół Wyjazdowy - 11

7. Liczba wyników potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/ostatnia doba - 17/0
w tym liczba osób, które wyzdrowiały/łącznie/ostatnia doba - 2/0

8. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem/ostatnia doba - 0/0

9. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba - 4/4

10. Liczba osób objętych kwarantanną – na mocy decyzji PPIS w Radomsku oraz tzw. kwarantanną graniczną z podziałem na gminy:
Miasto Radomsko  - 193
Gmina Radomsko - 16
Gmina Dobryszyce - 25
Gmina Gidle - 48
Gmina Gomunice - 24
Gmina Kobiele Wielkie - 17
Gmina Kodrąb - 22
Gmina Lgota Wielka - 26
Gmina Ładzice - 11
Gmina Masłowice  - 8
Gmina Przedbórz - 41
Gmina Wielgomłyny - 20
Gmina Żytno - 24
Gmina Kamieńsk - 11
 
Słownik pojęć:

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny)

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus powiat radomszczański sanepid radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE