Akcelerator dla Branży Meblarskiej: Warsztaty Rozwojowe i Wsparcie Eksportu

Akcelerator dla Branży Meblarskiej: Warsztaty Rozwojowe i Wsparcie Eksportu

Branża meblarska w Polsce jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, charakteryzującym się dynamicznym rozwojem i znaczącym wkładem w eksport. Aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję polskich firm na rynkach międzynarodowych, w dniach 13-14 czerwca 2024 roku odbędzie się dwudniowy cykl warsztatów dedykowanych wsparciu eksportu oraz ekspansji inwestycyjnej. Wydarzenie to, nazwane "Akcelerator dla Branży Meblarskiej", skupi się na programach dotacyjnych i instytucjonalnych formach wsparcia dostępnych dla polskich przedsiębiorstw.

Program Warsztatów:

Dzień 1: 13 czerwca 2024 (czwartek)

10:00 – 10:10 Powitanie Uczestników
Warsztaty rozpoczną się od krótkiego powitania, wprowadzającego uczestników w tematykę wydarzenia.

10:10 – 10:25 MRiT: Omówienie wyników eksportu branży
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przedstawi najważniejsze produkty eksportowane przez polską branżę meblarską, główne rynki zbytu oraz prognozy na przyszłość.

10:25 – 11:00 MRiT: Kierunki polskiego eksportu
Sesja poświęcona perspektywom eksportowym, omówieniu nowych i nietradycyjnych rynków zbytu.

11:00 – 11:15 MRiT: Obniżenie kosztów importu i eliminacja barier
Dyskusja na temat sposobów obniżania kosztów importu zaopatrzeniowego oraz eliminacji barier dostępu do rynków pozaunijnych, w tym umowy o wolnym handlu i przeciwdziałanie nieuczciwemu importowi.

11:15 – 11:45 MRiT: Udział w przetargach międzynarodowych
Prezentacja możliwości udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 KUKE S.A: Bezpieczny rozwój firmy
KUKE S.A przedstawi metody zapewnienia bezpiecznego rozwoju dla firm z branży meblarskiej.

12:30 – 13:00 KUKE Finance: Oferta produktowa
Przegląd produktów finansowych oferowanych przez KUKE Finance.

13:00 – 13:30 PAIH: Promocja polskiej branży meblarskiej
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) przedstawi swoją ofertę dotyczącą promocji polskiej branży meblarskiej na rynkach międzynarodowych.

13:30 – 14:00 Dyskusja i zakończenie I dnia

Dzień 2: 14 czerwca 2024 (piątek)

10:00 – 10:05 Powitanie Uczestników

10:05 – 10:50 MRiT: Eliminacja barier w UE i WTO
Omówienie działań MRiT na poziomie Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu (WTO) w celu eliminacji barier dla polskiego eksportu, z przykładami najważniejszych przeszkód handlowych.

10:50 – 11:20 NCBR: Oferta dla przedsiębiorców
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przedstawi swoje programy wspierające przedsiębiorców z branży meblarskiej.

11:20 – 11:50 BGK: Instrumenty finansowania eksportu
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaprezentuje swoje instrumenty zabezpieczenia i finansowania eksportu.

11:50 – 12:20 PFR TFI: Inwestycje zagraniczne
Polski Fundusz Rozwoju TFI przedstawi możliwości inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw, w tym współpracę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

12:20 – 13:00 PARP: Oferta dla przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówi swoje programy wspierające rozwój przedsiębiorstw w branży meblarskiej.

13:00 – 13:30 Dyskusja i zakończenie II dnia

Podsumowanie:

Warsztaty te są niepowtarzalną okazją dla polskich przedsiębiorców z branży meblarskiej do zdobycia wiedzy na temat dostępnych form wsparcia, programów dotacyjnych oraz

nawiązania cennych kontaktów z instytucjami wspierającymi rozwój eksportu. Uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia, jak skutecznie korzystać z dostępnych narzędzi oraz jak przygotować swoje firmy do ekspansji na rynki międzynarodowe.

Zapraszamy do udziału w tym inspirującym wydarzeniu i skorzystania z wiedzy ekspertów, którzy pomogą w osiągnięciu sukcesu na globalnym rynku.

Więcej o:
Branża Meblarska eksport

Załączniki

agenda-branza-meblarska-13-14-06-2024-1.pdf

formularz.docx

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE