Radomsko, Łódzkie 19.0o Wtorek, 20 Sierpnia 2019

70 lat „Drzewniaka”

Miasto
Jacek Paszewski

W sobotę 1 grudnia, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, świętował okrągłe urodziny. „Drzewniak” ma już 70 lat

Historia szkoły sięga listopada 1947 roku, kiedy to do życia powołana zostaje Państwowa Szkoła Techniczno-Przemysłowa w Radomsku, w skład której wchodzą: Państwowe Gim-nazjum Mechaniczne, Państwowe Gimnazjum Stolarskie. Rok później szkoła zostaje otwarta i zostaje zmieniona nazwa na Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego. Pierwszy dyrektorem zostaje Czesław Król. W 1951 roku powstaje Technikum Przemysłu Drzewnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Radomsku. Pojawiają się nowe specjalności giętarstwo i tapicerstwo. W miedzy czasie, szkołę przejmuje Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego i powołuje dwuletnią Zasadniczą Szkołę Drzewną.

Z początkiem 1963 roku, nauka dla uczniów rozpoczyna się w budynku przy ul. 16 stycznia 22 (obecnie Brzeźnicka 22). W tym samym roku powstaje Technikum Przemysłu Drzewnego dla Pracujących. 1 września 1972 roku otwarte zostaje 3-letnieTechnikum Przemysłu Drzewnego na pod-budowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 30 sierpnia 1961 r. następuje połączenie szkół: Technikum Przemysłu Drzewnego im M. Kopernika na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Przemysłu Drzewnego dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Drzewnej i Zasadniczej Szkoły Drzewnej w Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Radomsku.

W 1975 roku powstaje Średnie Studium Zawodowe, a we wrześniu 1984 rok, następuje przekazanie przez Wojewodę Piotrkowskiego Hotelu Robotniczego "Mostostalu" na internat. W grudniu 1985 roku szkoła otrzymuje od zakładu opiekuńczego pierwszy komputer „Meritum”.

Z początkiem roku szkolnego 1991/92, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Szkoły wprowadzone zostaje Przysposobienie Zawodowe. Dwa lata później dochodzi do zmiany nazwy szkoły na  Zespół Szkół Drzewnych w Radomsku. Rok szkolny 1997/98, przynosi powstanie 5-letniego Technikum Ochrony Środowiska. W 2002 ponownie zmienia się nazwa szkoły na Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, która funkcjonuje do dziś. Powstają kolejne nowe typy szkół Liceum Profilowane czy Szkoła Policealna (również dla dorosłych), a w skład ZSDiOŚ zostaje włączony zostaje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Radomsku oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2010 roku kompleks szkół otrzymuje imię Mikołaja Kopernika. Obecnie szkołą kieruje Agnieszka Łukomska.

Obecnie szkoła kształci nie tylko specjalistów przemysłu drzewnego, ale także techników logistyków, techników ochrony środowiska czy techników technologii żywności.

Sobotnie, jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Radomsku. Później uczestnicy jubileuszu przenieśli się do murów szkoły. A tu była okazja do wspomnień i obejrzenia jak współcześnie wygląda „Drzewniak”.  Młodzież przygotowała także krótki program artystyczny, prezentujący historię szkoły.

- Przez 70 lat szkoła zmieniała się.  Nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych. Jest za to dziennik elektroniczny, komputery, siłownia, nowoczesne boisko, tablice interaktywne. Wkroczyliśmy w XXI wiek. Nadal jednak najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury „Drzewniaka”. Staramy się sprawiać, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć, sięgać gwiazd. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań, a także sprawdzenia się w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Naszym mottem do prac z młodymi ludźmi jest cytat z „Powrotu Odysa” Stanisława Wyspiańskiego: „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt  przez Twoje czyny”.  Motywujemy uczniów do pracy , do podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności  za efekty podejmowanych działań. Sukcesy uczniów dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość. Pragnę wyrazić wdzięczność, tym wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę – mówiła podczas uroczystości Agnieszka Łukomska, dyrektor ZSDiOŚ.

- Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska to dzień podniosły i szczególnie ważny dla wielu pokoleń uczniów, pedagogów, rodziców  i całej społeczności  Radomska. To zarazem powód do satysfakcji  z dotychczasowych osiągnięć, okazja do wyrażenia wdzięczności tym, którzy zaangażowaniem  i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju tej placówki. Życzę wszystkim uczniom, aby wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy i umiejętności zaowocował w dalszej drodze zawodowej. Nauczycielom oraz dyrekcji życzę spełnienia wynikającego z wykonywanego zawodu oraz pomyślności i wytrwałości w realizacji edukacyjnych wyzwań. Całej społeczności szkolnej życzę kolejnych lat bogatych w sukcesy oraz najwyższe osiągnięcia a także wytrwałości w realizacji celów – napisał w liście gratulacyjnym Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

komentarze