5 rzeczy, które musisz wiedzieć o kaucji za najem mieszkania

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o kaucji za najem mieszkania

Wynajmowanie lokalu zazwyczaj wiąże się z koniecznością płacenia comiesięcznego czynszu przez lokatora. Bardzo często oprócz regularnych koszów najemcy w momencie zawarcia umowy najmu muszą opłacić również kaucję za mieszkanie. W naszym artykule przedstawiliśmy 5 najważniejszych rzeczy na temat kaucji, o których warto wiedzieć.

1.  Ma określoną wartość

Kaucja ma określoną wartość. Zazwyczaj wynosi równowartość jednego miesięcznego czynszu. Załóżmy, że koszty wynajmu lokalu wynoszą 3 tys. zł, to w takim razie kaucja, jaką pobierze wynajmujący, będzie prawdopodobnie również wynosić przynajmniej równowartość tej kwoty. Warto jednak zaznaczyć, że wartość kaucji może być niższa lub wyższa. Najważniejsze, aby była ustalona przed podpisywaniem umowy przez obie strony, a wszelkie kwestie związane z kaucją znalazły się w treści dokumentu.

2.  Kaucja jako zabezpieczenie finansowe

Kaucja jest definiowana jako zabezpieczenie finansowe dla właściciela mieszkania. Taka forma gwarancji ma potwierdzać płynność finansową najemcy, a także ma stanowić środek zaradczy wobec ewentualnych szkód powstałych w czasie eksploatowania lokalu.

W kontekście prawnym kaucja jest zabezpieczeniem o charakterze rzeczowym, normowanym przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

3.  Najemca może odzyskać kaucję

Kaucja może wrócić do lokatora w ciągu 30 dni od dnia zakończenia lub wygaśnięcia umowy najmu. Warunkiem jest jednak brak naruszenia stanu technicznego przedmiotów, znajdujących się w mieszkaniu, a także uregulowanie wszelkich należności. Jeśli spełniono powyższe założenia, to zazwyczaj dochodzi do zwrotu kaucji.

Może się również zdarzyć, że w przypadku spełnienia warunków otrzymania kaucji, właściciel nie będzie chciał jej zwrócić. Wtedy najemca powinien wystosować listowne wezwanie do oddania kaucji. W sytuacji, gdy ponaglenie pocztowe nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, wtedy pozostaję lokatorowi skierować sprawę na drogą sądową.

4.  Najwyższa wartość kaucji

Jak już wspominaliśmy, wysokość kaucji ustalana jest w zależności od treści danej umowy. W przypadku najmu instytucjonalnego mieszkań w Toruniu, dostępnych pod adresem: https://torun.mdr.pl/, rozpiętość kwoty kaucji sięga od dwukrotności do czterokrotności miesięcznego czynszu. Aby jednak właściciele mieszkań mieli pewne ograniczenia w określeniu wartości kaucji, przepisy prawne przewidują pewne ograniczenia.

Polskie prawodawstwo stanowi, że w przypadku umowy najmu okazjonalnego kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu, natomiast w przypadku najmu instytucjonalnego kaucja nie może przekraczać sześciokrotności czynszu.

Chociaż przepisy prawa kształtują powyższe możliwości, na rynku najmu zwykle możemy spotykać  kaucję w wysokości od równowartości miesięcznego czynszu do jego trzykrotności. Warto również pamiętać o tym, że opłaty, które wynikają ze zużycia mediów czy opłat administracyjnych, kształtujące wysokość czynszu, nie mogą być doliczone do zabezpieczenia finansowego, jakim jest kaucja.

5.  Kaucja zamiast ostatniego czynszu

Lokator może uregulować kaucją ostatnią należność za czynsz, jeśli taki zabieg jest ustalony z wynajmującym i uregulowany w umowie najmu. Taka metoda wykorzystania kaucji będzie jedynie zasadna, jeśli jej wartość będzie odpowiadać wysokości czynszu. Decyzja o zagospodarowaniu kaucji w taki sposób jednak należy do właściciela mieszkania, ponieważ nie jest to wymóg prawny. Najemca nie może rozporządzać kaucją, jeśli ta nie została zwrócona przez wynajmującego.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE