36 mln zł trafi do Radomska na inwestycje z Polskiego Ładu

36 mln zł trafi do Radomska na inwestycje z Polskiego Ładu Fot. Starostwo Powiatowe

Miasto Radomsko znalazło się wśród miast i gmin powiatu radomszczańskiego, które otrzymały dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wyniki pokazano na konferencji prasowej w magistracie 9 października.

Tym razem Miastu Radomsko udało się pozyskać kwotę 35 999 000,00 zł. z przeznaczeniem zarówno na inwestycje drogowe, jak i modernizację obiektów sportowych i kulturalnych. Wkład własny tych inwestycji to blisko 4,5 mln zł.

- Jest to kwota, która pozwoli nam zadbać w dużej mierze o strefę sportową i kulturalną w naszym mieście, gdyż poza kwotami na inwestycje drogowe, główne środki chcielibyśmy przeznaczyć na remont budynku „Kinemy”, remont trybuny na stadionie miejskim przy ul. Brzeźnickiej oraz na przebudowę obiektu starej pływalni przy ul. Leszka Czarnego – wyjaśniła wiceprezydent Monika Andrysiak.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te środki do nas trafią i będziemy mogli zadbać o strefę kulturalno-sportową w naszym mieście – dodała, podkreślając, jak ważnym obiektem jest „Kinema” dla mieszkańców.

W ramach pozyskanych środków planuje się następujące zadania:

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska
Wartość zadania ogółem: 8 420 000,00 zł, dofinansowanie: 7 999 000,00 zł
Ta kompleksowa inwestycja jest motywowana przede wszystkim troską o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz dążeniem do poprawy jakości życia mieszkańców. Głównym celem jest przede wszystkim poprawa połączeń komunikacyjnych na terenie Miasta Radomska. Istniejące drogi gminne będą poddane gruntownej modernizacji, a także rozbudowie w miejscach, gdzie jest to szczególnie potrzebne. Ostateczny efekt ma przyczynić się do bardziej efektywnego i płynnego przemieszczania się zarówno mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Dzięki modernizacji dróg znacząco poprawią się warunki dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców, tworząc spójną i funkcjonalną infrastrukturę drogową. To obejmuje nie tylko poprawę nawierzchni, ale także modernizację systemów oświetleniowych, oznakowania oraz innych elementów, które wpływają na jakość użytkowania dróg.

2. Rewitalizacja w kulturze i sporcie
Wartość zadania ogółem: 28 900 000,00 zł, dofinansowanie: 26 000 000,00 zł.
W ramach rewitalizacji Radomska przewiduje się przywrócenie funkcji kinoteatru zabytkowemu obiektowi "Kinema", wyremontowanie trybun na uczęszczanym przez mieszkańców Stadionie Miejskim zlokalizowanym w obszarze rewitalizacji, co zapewni ponad 1000 dodatkowych miejsc na widowni, które aktualnie są wyłączone z użytkowania oraz zmianę sposobu użytkowania i przebudowę nieużytkowanego budynku pływalni miejskiej na budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

3. Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych
Wartość zadania ogółem: 2 105 265,00 zł, dofinansowanie 2 000 000,00 zł
Inwestycja zakłada budowę nowych ścieżek rowerowych oraz usprawnienie istniejącej infrastruktury rowerowej w celu stworzenia spójnej sieci umożliwiającej bezpieczne i wygodne poruszanie się rowerzystom. Inwestycja ta zostanie zrealizowana etapowo, obejmując różne obszary miasta i połączą istniejące ścieżki rowerowe, tworząc spójny system komunikacji rowerowej. Podczas realizacji inwestycji istotnym elementem będzie uwzględnienie konieczności dostosowania istniejącej infrastruktury miejskiej do nowych tras rowerowych. W ramach tego zadania będą przeprowadzane prace polegające na przebudowie kolizji znajdujących się na trasie nowych ścieżek rowerowych. Cała inwestycja będzie realizowana zgodnie z opracowaną koncepcją ścieżek rowerowych, która uwzględnia potrzeby rowerzystów oraz zasady bezpieczeństwa. Ostatecznym celem tej inwestycji jest stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci ścieżek rowerowych, która zachęci do korzystania z rowerów jako środka transportu w mieście oraz przyczyni się do poprawy jakości środowiska i zdrowia społeczności lokalnej.

Więcej o:
dofinansowanie polski ład inwestycje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE