350 000 zł do rozdania dla organizacji pozarządowych

350 000 zł z budżetu miasta trafi do organizacji zajmujących się kulturą, ochroną dziedzictwa narodowego i kulturą fizyczną. Otwarte konkursy ofert ogłosiła Prezydent Miasta Radomska.

350 000 zł z budżetu miasta trafi do organizacji zajmujących się kulturą, ochroną dziedzictwa narodowego i kulturą fizyczną. Otwarte konkursy ofert ogłosiła Prezydent Miasta Radomska.


Na zadania związane z kulturą fizyczną przeznaczono wstępnie 250 000 zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 100 000 zł. Kwoty te obecnie znajdują się w projekcie budżetu na rok 2012, a ostateczna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zostanie określona w budżecie.Szczegółowe informacje o konkursach wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska. Oferty można składać do 27 grudnia 2011.

 

Nadesłane przez organizacje wnioski opiniować będzie komisja konkursowa, w której skład wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak informuje Urząd Miasta, komisja konkursowa ma charakter opiniodawczy, a ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego oraz jej wysokości podejmie Prezydent Miasta Radomsko. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Więcej o:
organizacje pozarządowe konkurs
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE