300 mln zł na rozwój dróg lokalnych w woj. łódzkim

300 mln zł na rozwój dróg lokalnych w woj. łódzkim

W 2019 roku, Ministerstwo Infrastruktury na drogi lokalne w województwie łódzkim przeznaczy blisko 300 mln zł.

- Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Województwo łódzkie na poprawę infrastruktury dróg lokalnych w 2019 roku otrzyma blisko 300 mln zł.

Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 239 162 980,35 zł. Natomiast limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 58 911 214,68 zł na każdy kolejny rok.

21 lutego, został uzgodniony plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja przez wojewodów list zadań zgłoszonych przez samorządy w ramach naboru na 2019 r. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i dostosowanie ich do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS. Następnie wojewodowie przeprowadzą nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw.

Dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane.

Czekamy zatem ile z tych 300 mln zł, uda się pozyskać na rozwój dróg lokalnych dla Radomska i gmin w powiecie radomszczańskim.

Więcej o:
droga powiat remont dofinansowanie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE