24 000 zł na rozkręcenie firmy od PUP w Radomsku

24 000 zł na rozkręcenie firmy od PUP w Radomsku

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), które są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą w terminie od dnia 10 do 14 maja 2021 r. złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2021 r. to 24 000,00 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się w dniach:

- 05.05.2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30
- 06.05.2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30
- 07.05.2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30

W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej lub on line, o czym PUP poinformuje zainteresowane osoby przed terminem spotkania. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane telefonicznie pod numerem 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 45 lub 26, mailowo: m.gielec@pup-radomsko.pl lub j.wieczorek@pup-radomsko.pl lub osobiście: stanowiska 6 lub 13.  Przy zapisie należy wskazać swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania w zakładce Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 38.

Więcej o:
pup pup radomsko mikropożyczka pożyczka radomsko wnioski pup radomsko wsparcie pup staż radomsko staż pup
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE