2 mln złotych dla Radomska. Na co zostaną wydane?

2 mln złotych dla Radomska. Na co zostaną wydane? Fot. facebook/Anna Milczanowska

Miasto Radomsko otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2 mln złotych dofinansowania.

Władze Radomska podpisały już umowę z prezesem WFOŚiGW Wojciechem Miedzianowskim, o czym poinformowała poseł Anna Milczanowska.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Radomsko wzbogaci się m.in. o park przy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II, park przy ul. Jagiellońskiej, zielone - porośnięte roślinnością ściany a także tężnię na osiedlu Tysiąclecia.

Projekt pod nazwą „Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku”, którego całkowita wartość to 3 089 347,57 zł w tym środki z WFOŚiGW to 910 666,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i rozwój terenów zielonych oraz propagowanie walorów przyrodniczych na obszarze miasta. W ramach projektu powstanie park edukacyjny a w nim między innymi: ogród deszczowy zaprojektowany jako infiltrujący, ogród zapachowy, dwie zielone ściany, mała architektura oraz infrastruktura dojazdowa wraz z parkingiem. 

Drugi z projektów to „Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku”, którego całkowita wartość to 1 295 358,09 zł w tym środki z WFOŚiGW to 569 254,00 zł. Przedmiotem projektu jest stworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej wraz z bazą edukacyjną w ramach którego zostanie wykonana budowa obiektów małej architektury, wykonanie utwardzenia oraz wykonanie nowych nasadzeń. W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaplanowano ustawienie nowych urządzeń małej architektury (w tym karmniki, budki lęgowe, poidełka dla ptaków, domki dla owadów, stacja meteorologiczna), strefy do ekowykładów czy płotków do przeskoków dla psów.

Podpisana została również umowa na „Budowę tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku”. Całkowita wartość inwestycji to 560 725,57 zł w tym środki z WFOŚiGW to 392 318,00 zł. Celem projektu jest zrealizowanie II i III etapu budowy tężni solankowych w rejonie ul. Leszka Czarnego i ul. Jagiellońskiej w Radomsku. Ta inwestycja jest już w trakcie realizacji.

Kolejne dwie umowy o dofinansowanie dotyczyły zadań, które realizowane będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 8.

Zadanie pn. „Nasza Ekologiczna Ekopracowania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku”, którego całkowita wartość to 47 039,00 zł w tym środki z WFOŚiGW to 31 077,00 zł. W ramach realizacji dokonany zostanie zakup pomocy dydaktycznych (w tym elementy wyposażenia pracowni takie jak m.in. ławki, krzesła, szafy, biurka nauczycielskie, żaluzje), zakup roślin doniczkowych, zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego takich jak m.in.: artykuły biurowe i piśmiennicze, pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego i nagłaśniającego, remont oświetlenia i instalacji wod-kan oraz prace malarskie.

W PSP nr 8 realizowane będzie zadanie pn. „Leśne obserwatorium w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku”, którego całkowita wartość to 55 501,00 zł w tym środki z WFOŚiGW to 49 871,00 zł. W ramach realizacji dokonany zostanie zakup elementów wyposażenia punktu w tym m.in.: stacja meteorologiczna, tablice dydaktyczne, ściany sensoryczne, domki dla owadów, budki dla ptaków, ławki, stoły, altana z wyposażeniem, zakip roślin (drzewa, krzewy, byliny, trawy, nasiona), podłoże do przygotowania gruntu do nasadzeń, zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego w tym gry dydaktyczne i terenowe oraz zakup monitoringu.

Więcej o:
radomsko dotacja dofinansowanie wfośigw
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE