1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Komu będzie należeć się pomoc? Rodzinie w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Między innymi kolejny z warunków jest taki, by co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadziło gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wsparcie obowiązywać będzie uczniów, których dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.; kopie zeznań podatkowych za 2019 r. kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Więcej o:
pieniądze na komputer dla dzieci rolnikow armir 1500 na komputer wsparcie do zakupu komputera arimr
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE