11,5 mln zł na inwestycje w Wielgomłynach

11,5 mln zł na inwestycje w Wielgomłynach Fot. Klaudia Gajda

Budżet gminy Wielgomłyny na 2022 rok wydaje się mocno inwestycyjny. Na wydatki związane z budowami, modernizacjami i zakupami zaplanowano aż 11,5 mln zł.

Dochody gminy zaplanowano w kwocie 27.976.417 zł. Wydatki 30.256.293 zł, w tym wydatki inwestycyjne 11.452.870,99 zł.

Najważniejsze inwestycje to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin 4.698.500 zł. Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach 4.373.600 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokola Góra, Sroków i Trzebce 1.291.000 zł. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Urząd Gminy w Wielgomłynach 36.900 zł (co stanowi 10% wartości szacowanej – około 369.000,00 zł). Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach 685.726,00 zł (co stanowi 10% wartości szacowanej – około 6.857.260,00 zł). Zakup ekologicznego autobusu 120.000,00 zł (co stanowi 15% wartości szacowanej – około 800.000,00 zł ). Zakup ciągnika rolniczego 47.250,00 zł (co stanowi 15% wartości szacowanej – około 315.000,00 zł).

Wydatki na oświatę 6.115.993 zł. GOPS 5.722.979 zł.

Więcej o:
budżet gmina Wielgomłyny 2022
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE