1,6 mln złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

1,6 mln złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W piątek, 4 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku zebrała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Głównym punktem obrad był projekt zmian w uchwale Rady Powiatu dotyczącej rodzajów zadań i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez powiat w 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowelizacja okazała się konieczna, gdy do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku zgłosił się przedsiębiorca, który wnioskował o dopłatę dla pracownika opiekującego się osobą niepełnosprawną. Do tej pory nikt w Radomsku o taką formę pomocy nie występował, nie przewidywano jej więc w planach na 2020 rok. Po zmianach w uchwale możliwa będzie realizacja tego wniosku.

W 2020 roku na różne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (m. in. wyposażenie stanowisk pracy, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych i technicznych) realizowane przez nasz powiat ze środków PFRON, przeznaczonych zostało w sumie 1 603 479 zł.

Rada przyjęła także sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020, sprawozdanie z wykorzystania środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej za 2019 r., informację PCPR na temat wykorzystania środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej oraz sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” za rok 2019.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo powiatowe w radomsku osoby niepełnosprawne wsparcie społeczna rada ds. osób niepełnosprawnych
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE