„Tour de Radomsko” dla Przemka Ciemniewskiego

„Tour de Radomsko” dla Przemka Ciemniewskiego Fot. mat. organizatora

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do udziału w Rodzinnym Turystycznym Rajdzie Rowerowym na Orientację „Tour de Radomsko”. Impreza zostanie zorganizowana w niedzielę 28 czerwca 2020 r. Rajd – oprócz spędzenia aktywnie czasu, ma również cel charytatywny. Zbierane będą pieniądze na leczenie chorego na nowotwór złośliwy skóry radomszczanina – Przemysława Ciemniewskiego.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22
tel. 44 683 58 44
tel. instruktora 505 620 307

CEL RAJDU
- popularyzacja turystycznych walorów terenów wokół Radomska;
- popularyzacja aktywnego stylu spędzania czasu wolnego;
- wsparcie Fundacji opiekującej się Przemysławem Ciemniewskim – radomszczaninem, nauczycielem i trenerem wychowania fizycznego;

BAZA RAJDU
- baza Rajdu będąca jednocześnie punktem startu i mety Rajdu zlokalizowana będzie  przy parkingu MOSiR Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 (obok pływalni);
- baza Rajdu będzie czynna od godziny 9:00 do godziny 19:00 w dniu Rajdu 28.06.2020 roku;
- w bazie Rajdu uczestnicy imprezy zgłaszają swój udział, wypełniają stosowne zgody  i oświadczenia,
- rowerzyści po wpisaniu się na listę uczestników rozpoczynają Rajd na parkingu MOSiR i tu Rajd kończą zdając organizatorowi karty startowe;

Czytaj też: Ocalmy Przemka! Były piłkarz RKS Radomsko potrzebuje pomocy

ZASADY UCZESTNICTWA
- uczestnictwo w Rajdzie Tour de Radomsko polega na pokonaniu rowerem trasy o dystansie ok. 38 km wokół Radomska i odnalezienie umieszczonych na tej trasie 10 punktów kontrolnych;
- uczestnicy startują w Rajdzie sami wybierając czas startu (w ramach czasu pracy biura Rajdu czyli od godz.9:00 do godz. 16:00). Po godzinie 16:00 nie będzie już możliwości rozpoczęcia Rajdu.
- w Rajdzie nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja – uczestnicy dostosowują tempo pokonywania trasy Rajdu do własnych możliwości i warunków pogodowych w dniu imprezy.
- uczestnicy Rajdu poruszają się po ścieżkach rowerowych i drogach asfaltowych w pełnym ruchu drogowym muszą więc stosować się do przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce;
- punkt kontrolny na trasie Rajdu ma postać kolorowego lampionu zawieszonego np. na drzewie i wyposażonego w specjalny kasownik;
- punkty kontrolne zaznaczone są na mapie dostarczonej uczestnikowi przez organizatora  czerwonymi krzyżykami w czerwonej otoczce i posiadają numerację – kolejność zaliczania
punktów kontrolnych jest obowiązkowa od punktu nr 1 do punktu nr 10;
- zaliczenie punktu kontrolnego wykonuje uczestnik Rajdu poprzez „skasowanie” swojej karty startowej w odpowiednim okienku oznaczonym numerem danego punktu kontrolnego specjalnym kasownikiem zawieszonym wraz z kolorowym lampionem w punkcie kontrolnym;
- kończąc Rajd w bazie uczestnik zwraca organizatorowi kartę startową ze „skasowanymi” zaliczonymi punktami kontrolnymi. Karty z wszystkimi dziesięcioma zaliczonymi punktami kontrolnymi wezmą udział w losowaniu karnetów na pływalnię, siłownię lub korty tenisowe ufundowanych przez MOSiR Radomsko;
- uczestnikiem Rajdu może zostać każdy, kto posiada sprawny technicznie rower oraz jest przygotowany fizycznie do pokonania na nim trasy o dystansie ok. 38 km w tempie turystycznym;
- rowerzyści w wieku 16 – 18 lat muszą w bazie Rajdu przedstawić pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w Rajdzie;
- rowerzyści, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką opiekuna prawnego pokonującego trasę Rajdu również na rowerze;

TRASA RAJDU
- trasa Rajdu w wersji optymalnej prowadzi ścieżkami rowerowymi oraz drogami asfaltowymi a także duktami leśnymi położonymi wokół Radomska i stanowi pętlę otaczającą miasto;
- uczestnicy startują z parkingu MOSiR i po pokonaniu trasy (zaliczeniu 10 punktów kontrolnych) powracają na parking MOSiR w celu zwrotu karty startowej (karty startowe z zaliczonymi wszystkimi punktami kontrolnymi będą brały udział w losowaniu nagród) i odebrania pamiątkowej plakietki Rajdu oraz certyfikatu pokonania trasy Rajdu;
- w przypadku rezygnacji z pokonywania trasy Rajdu uczestnik ma obowiązek telefonicznego zawiadomienia organizatora o wycofaniu się z udziału w imprezie;

ZALECENIA ORGANIZATORA
• jazda w kasku rowerowym i kamizelce odblaskowej zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo rowerzysty;
• posiadanie narzędzi do naprawy roweru, dętki i pompki rowerowej oraz naładowanego telefonu komórkowego ułatwi rozwiązanie wielu problemów jakie mogą pojawić się podczas Rajdu;
• zalecanym wyposażeniem uczestnika Rajdu jest odpowiedni zapas wody oraz pożywienia adekwatnego do podejmowanego wysiłku;

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
- karta startowa + mapa z oznaczonymi punktami kontrolnymi;
- opieka medyczna w biurze Rajdu
- samochód ewakuacyjny (na wypadek konieczności zabrania uczestnika z trasy Rajdu)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń tzw. wyższych, na które Organizator nie ma wpływu.
• Rajd będzie się odbywał w ruchu ulicznym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Patronat nad wydarzeniem objęła redakcja portalu Radomsko24.pl

Więcej o:
radomsko mosir radomsko rajd tour de radomsko przemysłąw ciemniewski
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE