Młodzi przedsiębiorczy, czyli 8. edycja Dnia Przedsiębiorczości

Już po raz ósmy młodzież z całej Polski będzie mogła wziąć udział w Dniu Przedsiębiorczości, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Tegoroczny Dzień... ››

Już po raz ósmy młodzież z całej Polski będzie mogła wziąć udział w Dniu Przedsiębiorczości, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Tegoroczny Dzień Przedsiębiorczości odbędzie się 31 marca - jak co roku patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent RP.

 


Co to jest Dzień Przedsiębiorczości?


Dzieki tej inicjatywie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych może przez jeden dzień uczestniczyć w praktykach w wybranej przez siebie instytucji bądź firmie. Przez te kilka godzin można stać się asystentem architekta czy w sędziowskiej todze poczuć się jak prawdziwy sędzia. Dzień Przedsiębiorczości to ogólnopolski projekt, który pomaga uczniom w planowaniu swojej dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie oprócz odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy mają możliwość:

- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

 

Dzień Przesiębiorczości to wspłaniała inicjatywa dla młodych ludzi. Potwierdza to Sylwia Wawrzyniak - jeden z koordynatorów Dnia Przedsiębiorczości w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku:

- Dzień przedsiębiorczości uświadamia uczniom związek pomiędzy wysiłkiem włożonym w wykształcenie, a karierą zawodową. Zdobyte doświadczenie pomaga w odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki danego zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pomaga określić możliwości rozwoju kariery zawodowej w danym zawodzie, a także pozwala świadomie zaplanować przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym. Obrazuje też dynamikę rynku pracy, a także korzyści i zagrożenia wynikające z ciągłych zmian na rynku pracy. Te jednodniowe praktyki to dowód na to, iż  najlepszą metodą nauczania przedsiębiorczości jest uczenie jej przez praktykę, i to uczenie we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, wiążą się z formowaniem umiejętności praktycznego działania, rozbudzaniem inicjatywy i kreatywności oraz kształtowaniem postaw zaangażowania i odpowiedzialności.

 


Radomszczańskie szkoły, a Dzień Przedsiębiorczości


Szkoły ponagimnazjalne z naszego miasta należą do najaktywniejszych szkół w Polsce podczas Dnia Przedsiębiorczości. Mowa o "Baczyńskim", "Fabianim" i Ekonomiku. Rzesze uczniów tych trzech radomszczańskich szkół od kilku lat chętnie uczestniczą w inicjatywie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Tak licznie biorący udział w projekcie uczniowie nie tylko zyskali nowe doświadczenia, ale także przyczynili się do nagrodzenia ich szkół. To właśnie najaktywniejsze szkoły w Polsce otrzymują corocznie dyplomy i statuetki "Najaktywniejsza Szkoła" podczas Gali Przedsiębiorczości.

 

 

2 lutego 2011r. odbyła się Gala Przedsiębiorczości podczas której Prezydent Bronisław Komorowski nagrodził 25 najaktywniejszych szkół w kraju podczas Dnia Przedsiębiorczości (o tym wydarzeniu pisaliśmy TUTAJ). W tym gronie znalazły sie aż 3 wspomniane wcześniej radomszczańskie szkoły, które są jedynymi nagrodzonymi szkołami w naszym województwie. Oto lista nagrodzonych szkół:

 

- Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu (woj. dolnośląskie);

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie (woj. dolnośląskie);

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie);

- I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie);

- III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie);

- V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego Zielonej Górze (woj. lubuskie);

- II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku (woj. łódzkie);

- I Liceum Ogólnokształcące im. F. Fabianiego w Radomsku (woj. łódzkie);

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku (woj. łódzkie);

- Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach (woj. małopolskie);

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (woj. mazowieckie);

- Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie (woj. mazowieckie);

- Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (woj. opolskie);

- Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki - Technikum nr 1 w Leżajsku (woj. podkarpackie);

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (woj. podkarpackie);

- Zespół Szkół nr 3 im. S. W. Reymonta w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie);

- XX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Gdańsku (woj. pomorskie);

- Zespół Szkół nr 1 w Żorach (woj. śląskie);

- Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie (woj. śląskie);

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie);

- Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie);

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie (woj. wielkopolskie);

- Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach (woj. zachodniopomorskie);

- Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach (woj. pomorskie) ;

- Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie (woj. świętokrzyskie) .

 

 

Warto dodać, że szkoły z Radomska zostały nagrodzone przez Prezydenta nie po raz pierwszy. ZSE otrzymało statuetke po raz drugi, zaś II Liceum Ogólnokształcące ma już na koncie 3 takie statuetki.

 

 

Oprócz szkół statuetki otrzymują także najaktywniejsze firmy i instytucje. Statuetki dla firm także wręczane są podczas Gali Przedsiębiorczości. W tym roku wśród 27 wyróżnionych firm i instytucji obok Telewizji Polskiej czy Grupy ITI znalazł sie także Szpital Powiatowy w Radomsku.

 

 

Liczymy na to, że także w tym roku uczniowie z radomszczańskich szkół nie zawiodą i tłumnie wezmą udział w tegorocznym Dniu Przedsiębiorczości.

Więcej o:
dzień przedsiębiorczości prezydent młodzież iilo ilo zse
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE