Miejskie konkursy rozstrzygnięte

Już wiadomo, jakie organizacje i na jakie cele otrzymają dofinansowania z miejskiego budżetu. W ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w... ››

Już wiadomo, jakie organizacje i na jakie cele otrzymają dofinansowania z miejskiego budżetu. W ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji i opieki wychowawczej, profilaktyki i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i rekreacji oraz sportu.

 

Wyniki konkursów:

I. EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Wychowanie obywatelskie

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko – kwota dotacji: 10.000 zł.

 

II. PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA

1. Realizacja programów z obszaru profilaktyki uzależnień:

- Klub Abstynencki „Można Inaczej” - kwota dotacji: 15 000 zł.

- Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” - kwota dotacji: 15 000 zł.

2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” - kwota dotacji: 8 000 zł.

3. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” - kwota dotacji: 29 000 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko - kwota dotacji: 19 000 zł.

4. Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Radomsku - kwota dotacji 5 000 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko - kwota dotacji 2 000 zł.

 

III. POMOC SPOŁECZNA

1. Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa).

- Stowarzyszenie Centrum Pomocy ,,Panaceum” - kwota dotacji: 16.000 zł.

2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. Św. Jadwigi Królowej Patronki Miasta - kwota dotacji: 12 000 zł.

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Radomsku - kwota dotacji: 15 000 zł.

 

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców (warsztaty, prowadzenie stałych form pracy artystycznej, prowadzenie zespołów):

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – kwota dotacji: 4 000 zł.

- Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło – kwota dotacji: 6 000 zł.

- Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile – kwota dotacji: 9 000 zł.

- Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszko – kwota dotacji: 14 000 zł.

2. Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Miastem Radomsko:

- Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Radomsku – kwota dotacji: 5 000 zł.

- Stowarzyszenie Literackie Ponad – kwota dotacji: 1 500 zł.

- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Radomsko – kwota dotacji: 3 500 zł.

 

V. KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA

1. Szkolenie sportowe zawodników i drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w następujących dziedzinach sportowych:

- Zapasy styl klasyczny - Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” - kwota dotacji: 37 000 zł.

2. Rekreacja – zdrowy styl życia; aktywne formy spędzania wolnego czasu:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS SZÓSTKA” - kwota dotacji: 2 500 zł.

- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” - kwota dotacji: 2 000 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy „Młode Wilki Radomsko” - kwota dotacji: 2 500 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko - kwota dotacji: 2 000 zł.

 

VI. SPORT

1. Szkolenie sportowe zawodników i drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w następujących dziedzinach sportowych:

- Lekka atletyka - Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” - kwota dotacji: 17 000 zł.

- Piłka koszykowa - Miejski Klub Sportowy „Junak” - kwota dotacji: 15 000 zł.

- Piłka nożna - Uczniowski Klub Sportowy ZSP nr 1 „Mechanik” - kwota dotacji: 80 000 zł.

- Pływanie oraz dwubój, trójbój i pięciobój nowoczesny - Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” - kwota dotacji: 18 000 zł.

- Podnoszenie ciężarów - Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - kwota dotacji: 42 000 zł.

- Tenis stołowy - Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - kwota dotacji: 26 000 zł.

 

Życzymy powodzenia w realizacji zadań!

Więcej o:
organizacje stowarzyszenia dotacje radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE