Radomsko, Łódzkie 3.4o Piątek, 22 Listopada 2019

Tagi dla: " kształcenie ustawiczne"

Nabór wnisków na szkolenie kadr

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2019 roku.

czytaj więcej

Pieniądze od PUP na kształcenie kadr

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2019 roku.

czytaj więcej

Nabory wniosków w PUP

Jacek Paszewski

W terminie od 7 do 11 maja, w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku przyjmowane będą wnioski: o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży.

czytaj więcej

Wsparcie dla bezrobotnych

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

czytaj więcej

Nabory w PUP

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne w tym roku nabory wniosków. Można się starać o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, o zorganizowanie staży, o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia.

czytaj więcej

Nabory w pośredniaku

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne w tym roku nabory wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży.

czytaj więcej

Szkolenia dla pracowników szpitala

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przyznał Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

czytaj więcej

Kursy i staże dla pracowników

Tomasz Kolmasiak

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne w tym roku nabory wniosków: o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży.

czytaj więcej

Kolejne wsparcie od Urzędu Pracy

Redakcja

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne nabory wniosków. Już wkrótce pracodawcy będą mogli wnioskować o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, natomiast osoby bezrobotne o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Nabory i szkolenie w PUP

Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przyjmuje wnioski od pracodawców na przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Urząd organizuje także spotkanie „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

czytaj więcej