Radomsko, Łódzkie 19.1o Piątek, 21 Czerwca 2019
ważne informacje

Tagi dla: " dofinansowanie"

Wniosek o in vitro w Radomsku, bez większych emocji, na komisji zdrowia …

Beata Januszewska

Wniosek o dofinansowanie przez miasto procedury in vitro dla mieszkańców Radomska był podejmowany na kolejnej komisji, tym razem zdrowia i rodziny, która odbyła się 29 maja w Urzędzie Miasta. Przełomu w tej sprawie jednak nie ma. Dla niektórych radnych wniosek nie spełnia wymogów formalnych, a nawet część podpisów pochodzi od „martwych dusz” zebranych na cmentarzu.

czytaj więcej

Ruszył program „Czyste Powietrze”

Beata Januszewska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wznowił przyjmowanie wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Można już ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na wymianę pieców i kotłów na paliwo stałe.

czytaj więcej

Przedborski kościół odzyska blask

Tomasz Kolmasiak

Ponad pół miliona złotych kosztować będzie renowacja XIII-wiecznej wieży kościoła świętego Aleksego w Przedborzu. Parafia pozyskała na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, prace renowacyjne trwają już od dłuższego czasu.

czytaj więcej

Gdzie się podziały pieniądze na remont ul. Jagiellońskiej?

Jacek Paszewski

Wciąż nie doszło do podpisania umowy gwarantującej rządowe dofinansowanie planowanej na ten rok modernizacji ostatnich dwóch odcinków ul. Jagiellońskiej w Radomsku. Mimo iż Wojewoda Łódzki przekazał do Ministerstwa ostateczną listę rankingową według której powiatowa inwestycja powinna otrzymać rządowe dofinansowanie, lista dotąd nie została zatwierdzona. Termin mijał 31 grudnia 2018 r

czytaj więcej

W PSP nr 7 podsumowano matematyczny projekt

Jacek Paszewski

We wrześniu w PSP nr 7, rozpoczęto realizację projektu matematycznego „Stawiam na matmę”, który otrzymał dofinansowanie mFundacji w wysokości 5 000 zł. W grudniu przyszedł czas na podsumowanie projektu.

czytaj więcej

Nabór w programie ASOS 2019

Tomasz Kolmasiak

Do 21 grudnia 2018 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty w konkursie na dofinansowanie projektów ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Nabór wniosków do rządowego programu KLUB

Tomasz Kolmasiak

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

czytaj więcej

Rozwój czy stagnacja? Dawid Wawryka pyta

Beata Januszewska

Podczas pierwszej sesji nowej rady miejskiej w Urzędzie Miasta, 19 listopada Dawid Wawryka na jednej z przerw zorganizował krótką konferencję. Padły na niej pytania w stronę nowo zaprzysiężonej rady i prezydenta, czy chcą dla miasta rozwoju czy stagnacji. Przedstawił też harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

czytaj więcej

Dofinansowanie na termomodernizację

Tomasz Kolmasiak

Prezydent Jarosław Ferenc podpisał dziś umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2. Dzięki pozyskanym środkom miejski budżet wzbogaci się o blisko 2 miliony złotych, a miejskie placówki staną się ekologiczne i energooszczędne.

czytaj więcej

Miasto otrzymało dofinansowanie

Tomasz Kolmasiak

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ulicy św. Rozalii 1B w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.3 Ochrona powietrza, poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

czytaj więcej

W „Ekonomiku” wystartował kolejny projekt „Erasmus+”

Jacek Paszewski

Zespół Szkół Ekonomicznych po raz kolejny realizuje projekt mobilnościowy przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Tym razem projekt „Mobilność poszerza horyzonty”, autorstwa nauczycielki i koordynatorki całego przedsięwzięcia Magdaleny Geniusz-Starostki, otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 000 euro.

czytaj więcej

Ruszył program Czyste Powietrze

Tomasz Kolmasiak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

czytaj więcej

Matematyczny projekt „mPotęga” ponownie w PSP nr 7

Jacek Paszewski

Od września do grudnia, w PSP nr 7 realizowany będzie projekt matematyczny skierowany do uczniów klas IV-VI pod nazwą „Stawiam na matmę”. Szkoła otrzymała właśnie dofinansowanie w wysokości 5 000 zł. Środki pochodzą z fundacji „Dobra Sieć”.

czytaj więcej

Szkoły z dofinansowaniem na edukację ekologiczną

Tomasz Kolmasiak

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie na realizację Programów Edukacji Ekologicznej w pięciu placówkach oświatowych. Dziś prezydent Jarosław Ferenc podpisał umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki którym uczniowie szkół oraz przedszkolaki rozpoczną realizację ciekawych zajęć o tematyce ekologicznej.

czytaj więcej

Będą dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Tomasz Kolmasiak

W ramach „Pakietu dla miast średnich” przedsiębiorcy z średnich miast bądź ich najbliższej okolicy mogą uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w którym uruchomiona została druga edycja konkursu w ramach działania 3.2. Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.

czytaj więcej

Termomodernizacja za unijną kasę

Beata Januszewska

Prawie 1 mln 900 zł radomszczański magistrat pozyskał z unijnych środków na dofinansowanie termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2. Realizacja zadania przewidziana jest na przyszły rok.

czytaj więcej

Weź pieniądze od ZUS

Jacek Paszewski

Na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy przeznaczone jest 50 mln zł. Wnioski do ZUS można składać od 16 lipca do 23 sierpnia br. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych w nim osób.

czytaj więcej

Są pieniądze na remont obiektów sportowych

Tomasz Kolmasiak

Są pieniądze na remont hali sportowo widowiskowej w Wielgomłynach. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał dofinansowanie w kwocie 59 tysięcy złotych na ten cel. 12 lipca gminę odwiedził Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i podpisał umowę z władzami samorządowymi.

czytaj więcej

Integracja patriotyczna na Kowalowcu

Jacek Paszewski

W sobotę 23 czerwca, w dzielnicy Kowalowiec odbył się piknik integracyjno-patriotyczny w ramach projektu „Podaj cegłę, budujemy wspólnotę”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wydarzenie nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

czytaj więcej

Są pieniądze na szkolenia. ŁSSE w Radomsku

Jacek Paszewski

Augustin Egurrola, Eko Bio i Corin… Co wspólnego mają ze sobą: tancerz, firma dbająca o środowisko i marka, produkująca ekskluzywną bieliznę? Wszyscy już skorzystali z projektu Strefa RozwoYou, oferującego przedsiębiorcom z regionu dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników. Do tego grona wkrótce dołączą kolejne firmy, bo Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. prowadzi nowy nabór do programu. Inny niż dotychczas – terenowy.

czytaj więcej