Szkoły i przedszkola zamknięte na dwa tygodnie

Szkoły i przedszkola zamknięte na dwa tygodnie

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od poniedziałku 16 marca wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe w całym kraju zostaną zamknięte. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju. Nauka będzie wstrzymana jednak już od czwartku 12 marca.

Decyzję taka podjeto po wtorkowym posiedzeniu zespółu zarządzania kryzysowego. Zamknięcie szkół z powodu epidemii umożliwiła sustawa, która weszła w życie 8 marca. Zgodnie z jej zapisami: w przypadkach „uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży” minister edukacji narodowej może w drodze rozporządzenia czasowo ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie szkół i przedszkoli na terenie całego kraju lub jego części. Szkoły i przedszkola zamknięte będą do 25 marca.

Sprawdź: Koronawirus: wojewoda odwołał dla publiczności imprezy masowe w województwie łódzkim

W Polsce potwierdzono już 25 przypadków zakażeń koronawirusem zakażeń stan (na 11 marca).

Jak informuje MEN:

- 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
- od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- dyrektorzy powinni poinformować niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Mogą wykorzystać do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami, wywiesić informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
- dyrekcje szkół mogą poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
- w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
- należy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

W wyjątkowej sytuacji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku, gdzie ze względu na specyfikę placówki zajęcia będą prowadzone. Pracować będzie także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku.

Więcej o:
koronawirus koronowirus radomsko szpital radomsko szpital
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE