Ruszyła rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Liderów Klimatu w Radomsku

Ruszyła rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Liderów Klimatu w Radomsku

Miasto Radomsko, w ramach projektu realizowanego wspólnie z Fundacją WiseEuropa, rozpoczyna nowe działania adresowane do młodzieży.

27 września rusza rekrutacja młodych ludzi w wieku 13-19 lat do udziału w Młodzieżowej Akademia Liderów Klimatu (MALK) w Radomsku. MALK to projekt realizowany przez Fundacja WiseEuropa i Urząd Miasta Radomsko, które wspólnie zdecydowały się zaprosić młodych ludzi z Radomska do kształtowania miejskiej polityki klimatycznej. Rekrutacja potrwa do 10 października. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie MALK - WiseEuropa (wise-europa.eu).

Projekt Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu skierowany jest do młodzieży w wieku 13- 9 lat, zamieszkujących miasto Radomsko i najbliższą okolicę. Będzie oparty o cykl szkoleniowy i debaty publiczne, przygotowane przez miasto wspólnie z ekspertami think tanku WiseEuropa, a ich celem ma być istotne zwiększenie zaangażowania młodych w życie miasta. Istotą projektu jest przekazanie młodym mieszkankom i mieszkańcom Radomska wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych i ich lokalnego kontekstu oraz danie im możliwości podejmowania konkretnych działań na rzecz klimatu w swoim najbliższym otoczeniu, dzięki dialogowi z dorosłymi mieszkańcami i władzami Radomska. Do udziału w projekcie miasto i Fundacja WiseEuropa zapraszają młode osoby zainteresowane zmianami klimatu potrafiące angażować rówieśników i społeczności lokalne, umiejący przekonać je do swoich racji, które już podejmują działania na rzecz swoich społeczności lub  planują działać w tym obszarze oraz chcą dyskutować o swoich pomysłach i je wdrażać.

- Akademia Młodych Liderów Klimatu jest ciekawą propozycją i innowacyjnym na skalę miasta przedsięwzięciem. Radomsko chce słyszeć głos młodych w kwestii zmian klimatycznych, których jako miasto i społeczność lokalna jesteśmy częścią – oraz z ich udziałem podejmować ważne decyzje o przyszłości miasta. Mamy nadzieję, że start Akademii i możliwość zdobywania wiedzy w obszarze zmiany klimatu okaże się dla uczestników projektu inspiracją oraz pobudzi do większego zaangażowania młodzieży na rzecz naszej społeczności lokalnej  i ochrony klimatu. Zależy nam na dialogu z młodymi ludźmi, bo może ich głos w tej chwili jest mniej słyszalny, ale decyzje podejmowane dziś będą młodych mieszkańców miasta w największym stopniu dotyczyć w nadchodzącym czasie – mówi Prezydent Miasta Radomsko, Jarosław Ferenc.

Akademia da uczestnikom możliwość rozwoju, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności bezpośrednio od osób, które angażują się na rzecz klimatu, rozumieją jak działa miasto oraz wspierają różne formy zaangażowania społecznego w Polsce i na świecie.

Realizacja Akademii może przyczynić się do zwiększenia poczucia przynależności młodzieży do społeczności lokalnej  i wzięcia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Co więcej, poprzez wsparcie np. Młodzieżowej Rady Miasta, samorządów uczniowskich i grup nieformalnych, może poprawić się także jakość działania tych instytucji. Pozwoli to na zwiększenie udziału i roli młodzieży w życiu publicznym, a co za tym idzie prowadzenie lepszego dialogu młodych ludzi z dorosłymi mieszkańcami i władzami miasta. 

 - Młodzież coraz chętniej angażuje się w działania związane z ochroną klimatu, jednak często są to działania akcyjne czy związane z formą protestu, np. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Istotą projektu Młodzieżowej Akademii Liderów Klimatu jest pokazanie, że w kwestiach klimatu młodzież może i powinna mieć możliwość zabierania głosu nie tylko na demonstracjach. Chcemy stworzyć obu grupom: samorządowi miasta i młodzieży warunki i przestrzeń do dobrej współpracy – i zachęcić do niej – a poprzez pokazywanie czasem odmiennej perspektywy, budować otwartość i rozumienie wzajemnych potrzeb – podkreśla Aleksandra Sawicka, kierownik programu inicjatyw lokalnych WiseEuropa.

Kształtowanie lokalnej polityki klimatycznej, przy współudziale społeczności lokalnej, to warunek konieczny, by zarówno urzędnicy, jak i obywatele, wzięli współodpowiedzialność za wdrażanie niezbędnych, często trudnych, zmian. 

- Zwrócenie uwagi w dialogu na grupę ludzie młodych, wzmocnienie ich kompetencji społecznych i udzielenie odpowiedniego wparcia merytorycznego, jest niezwykle istotne. Może to przynieść wymierne efekty nie tylko we współpracy na rzecz klimatu, ale też wzmocnić dalszą aktywność obywatelską tych osób, opartą o doświadczenie dobrej relacji samorząd – obywatele. Wierzymy, że będzie to też procentować w dłuższej perspektywie, gdy staną się one pełnoprawnymi uczestnikami debaty publicznej  – dodaje Aleksandra Sawicka z Fundacji WiseEuropa.

W programie Młodzieżowej Akademii Liderów Klimatu zaplanowano debatę, naradę klimatyczną oraz cykl warsztatów dotyczących  wpływu globalnych zmian klimatu na lokalny kontekst, zrównoważonego rozwoju miast, rzecznictwa i sztuki argumentacji oraz konsultacji społecznych. Młodzi będą także prognozować przyszłość miasta Radomska z wykorzystaniem metody foresightu. 

Harmonogram wydarzeń Młodzieżowej Akademii Liderów Klimatu:

20 – 21.10.2021 Debata otwierająca i I warsztat „Zmiany globalne - realia lokalne”
17 – 18.11.2021 II warsztat „Głos młodych ludzi w mieście”
8 – 9.12.2021 III warsztat „Przyszłość Radomska”
11.02 2022 Narada Klimatyczna 

Więcej informacji o projekcie Młodzieżowa Rada Liderów Klimatu oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu: MALK - WiseEuropa (wise-europa.eu). Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej o:
młodzieżowa akademia klimatu klimat radomsko projekt radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE