Radomszczan może czekać podwyżka podatków

Radomszczan może czekać podwyżka podatków

Deficyt w miejskim budżecie na rok 2016 wynosi 11 milionów złotych. By poprawić sytuację finansową miasta, władze postanowiły wyemitować miejskie obligacje. Pojawiła się również kwestia podwyżki podatku od nieruchomości, która prawdopodobnie zostanie omówiona na najbliższych komisjach. Konieczne również będą konsultacje z przedsiębiorcami działającymi na terenie naszego miasta.

Włodarze miasta będą rozważać różne możliwości, dzięki którym uda się zwiększyć dochody miasta. Być może dojdzie do zwiększenia stawki podatku od nieruchomości.

Jak zauważa prezydent Radomska Jarosław Ferenc, ewentualne zwiększenie stawki podatku o 10% spowoduje wzrost dochodu miasta w wysokości 2 mln 300 tys. złotych rocznie, natomiast już jest wiadomo, iż w przyszłym roku ubytek finansowy spowodowany zmniejszonym wpływem z podatku od firmy JYSK wyniesie 3 mln 200 tys. złotych. Więcej na ten temat tutaj. Hipotetyczna podwyżka w wysokości 10% nie ratuje sytuacji, a władze będą musiały szukać innych sposobów na radzenie sobie z problemem deficytu, m.in. poprzez cięcie kosztów.

- Prawdopodobnie projekt z podwyżką pojawi się na następnej sesji. Obecnie trwają analizy finansowe, musimy też skonsultować się z przedsiębiorcami. Trudno teraz powiedzieć jaka będzie nasza propozycja – wyjaśnia prezydent Ferenc.

Temat podwyżki podatków ciągnie się już od kilku lat. Zdaniem radnej Magdaleny Spólnickiej, decyzja o podwyżce powinna być podjęta po wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dodatkowym kryterium przed podjęciem decyzji powinno być dokładne wskazanie, na co te środki będą przeznaczone, gdyż nie do przyjęcia jest, by pieniądze z podwyżki trafiły w obszar inny, niż związany z inwestycjami mającymi poprawić rozwój Radomska i jakość życia w mieście.

- Przypomnę, że większość radnych nigdy nie była definitywnie przeciwna podnoszeniu podatków. My byliśmy sceptyczni co do tego w jaki sposób środki, które wpływają do budżetu na skutek podniesienia stawki podatku od nieruchomości mogą być wydawane. Uważaliśmy też, że taka decyzja powinna być podjęta po wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami – podsumowuje radna Spólnicka.

Więcej o:
podatek podwyżka rada miasta
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE