Radomsko, Łódzkie 19.1o Piątek, 21 Czerwca 2019
ważne informacje

Pomoc osobom potrzebującym w sezonie zimowym 2018/2019

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Na terenie powiatu radomszczańskiego jest 8 placówek udzielających pomoc osobom potrzebującym w sezonie zimowym 2018/2019.

Są to: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Kopiec 17, m. Radomsko – 15 miejsc noclegowych;
Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” w Radomsku, ul. Sucharskiego 87a, m. Radomsko - 35 miejsc noclegowych;
Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum”, Graby 14, gm. Gidle - 25 miejsc noclegowych;
Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum”, Włynice 35a, gm. Gidle – 25 miejsc noclegowych;
Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”, Piaszczyce – Kolonia 1, gm. Gomunice - 25 miejsc noclegowych;
Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”, Karkoszki 22, gm. Gomunice – 15 miejsc noclegowych;
Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar Markot” Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych, Klizin 18, gm. Kodrąb – 35 miejsc noclegowych;
Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar Markot” Dom dla Osób Starszych, Wola Malowana 22, gm. Kodrąb – 20 miejsc noclegowych.

Ogółem na terenie powiatu radomszczańskiego we wszystkich wymienionych placówkach jest 195 miejsc noclegowych.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi uruchomiona jest całodobowa infolinia (bezpłatny numer 987), na temat placówek z obszaru województwa łódzkiego, które świadczą pomoc osobom potrzebującym w zakresie miejsc noclegowych, wydawania odzieży i żywności.

Największymi ośrodkami są Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” w Radomsku, ul. Sucharskiego 87a oraz Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar Markot” Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych, Klizin 18, gm. Kodrąb gdzie jednorazowo mogą przyjąć po 35 osób. Wszystkie wymienione ośrodki są ośrodkami całorocznymi.

Info: PCPR Radomsko

komentarze