Radomsko, Łódzkie 23.1o Poniedziałek, 22 Lipca 2019

Zatrudnię pedagoga

Data dodania:
Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego wspomagania Rozwoju Dziecka zatrudni pedagoga, specjalność:
-wczesne wspomaganie rozwoju,
-terapia pedagogiczna,
-oligofrenopedagogika,
-tyflopedagogika,
-surdopedagogika.
100.00 zł
Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego wspomagania Rozwoju Dziecka
+48447413122
poradnia@logopedia.pl