Ostatni dzień zbierania podpisów!

Już ponad 680 internautów podpisało petycję skierowaną do Prezydent Anny Milczanowskiej z prośbą o udostępnienie lub pomoc w znalezieniu nowego lokalu dla kotów z Radomszczańskiego... ››

Już ponad 680 internautów podpisało petycję skierowaną do Prezydent Anny Milczanowskiej z prośbą o udostępnienie lub pomoc w znalezieniu nowego lokalu dla kotów z Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ! Dołącz do tego grona!

 

Jak można podpisać petycję?

Petycja znajduje się TUTAJ. Po jej przeczytaniu wciśnij przycisk "Popieram petycję - jestem ZA", następnie podaj swoje imię i nazwisko, miasto, krótki komentarz (jeśli chcesz) i adres e-mail. Następnie wybierz przycisk "Wyślij petycję" i "Potwierdź swój podpis pod petycją". Odbierz maila, kliknij w link, wpisz kod i gotowe!!

 

TREŚĆ PETYCJI

Do:
Anna Milczanowska
Prezydent Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
prezydent@radomsko.pl


My niżej podpisani zwracamy się do Pani Prezydent o udostępnienie lub pomoc w znalezieniu lokalu, który docelowo ma być przystosowany do potrzeb pozostających pod opieką RTOnZ bezdomnych kotów.

Niniejszą petycję stosujemy odwołując się do zapisów Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Miasta Radomsko na rok 2010, w tym o zasadzie partnerstwa § 7 p.3 oraz o użyczaniu lub wynajmie na preferencyjnych warunkach lokali, budynków komunalnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej jako jednej z form pozafinansowych współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi § 10 p.7, a także o ochronie środowiska i przyrody, w tym przeciwdziałaniu bezdomności psów i kotów jako jednym z obszarów współpracy § 15 p.1, oraz do stosownych zapisów Ustawy o Działalności Użytku Publicznego.

Poszukiwanie lokalu spowodowane jest trudną sytuacją Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Do tej pory Organizacja podnajmowała lokal od osoby prywatnej, niestety właściciel budynku nie może go już dłużej udostępniać. Towarzystwo zmuszone jest opuścić dotychczasową siedzibę do końca lutego, co stanowi ponowne zagrożenie bezdomnością dla 27 kotów, będących obecnie pod stacjonarną opieką Towarzystwa, z czego niektóre są w trakcie leczenia.

Pragniemy nadmienić, że Organizacja działa na terenie Radomska od 2002 roku i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W tym czasie dała schronienie około 250 kotom i psom, sfinansowała leczenie około 400 kotów i 100 psów oraz około 450 zabiegów sterylizacyjnych, wydała do adopcji około 500 zwierząt. We wrześniu 2008 roku udało się utworzyć „Kocią Arkę Noego”, która dała schronienie ponad 170 kotom, z czego około 150 znalazło nowe domy. W tym też czasie sfinansowano leczenie i sterylizację około 250 kotów i psów, w tym także zwierząt mających swoich właścicieli, których jednak nie stać na poniesienie kosztów zabiegu.

Wyżej przytoczone liczby jednoznacznie wskazują na fakt, że dalsza działalność RTOnZ jest w regionie Radomska potrzebna. Organizacja ta nie tylko zapewnia bezdomnym zwierzętom schronienie, leczenie, opiekę i szansę na adopcję, ale też działa interwencyjnie reagując na częste zgłoszenia od okolicznych mieszkańców. Organizacja wielokrotnie i skutecznie reagowała na doniesienia o zwierzętach maltretowanych czy porzuconych nie tylko ratując je i zajmując sie ich dalszym los, ale też dbając tym samym o cywilizowany wizerunek regionu.

Nie można również zapominać o kolejnym wymiarze aktywności RTOnZ. W ramach statutowej działalności Towarzystwo promuje i wdraża wartości dotyczące ochrony oraz humanitarnego odnoszenia się do zwierząt, działa na rzecz zapobiegania zwiększaniu się populacji bezdomnych psów i kotów, ale także realizuje niezwykle ważną dla społeczeństwa obywatelskiego ideę wolontariatu. Organizacja funkcjonuje non – profit, wszystkie podejmowane przez nią działania są realizowane dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób. Dodatkowo jest Organizacją rozpoznawalną i cieszącą się dużą popularnością oraz uznaniem wśród miłośników zwierząt z całej Polski. Najlepszym tego dowodem jest poparcie regularnie udzielane Organizacji w ogólnopolskich konkursach – w styczniu bieżącego roku dzięki głosowaniu internautów, firma KrakVet przekazała na rzecz RTOnZ karmę i żwirek wartości 12 152 PLN.

W ramach niniejszej petycji wyrażamy dodatkowo głębokie zaniepokojenie decyzją likwidującą dotacje z budżetu miasta na sterylizacje bezdomnych kotów zgodnie z programem: “Sterylizacje bezdomnych kotów z terenu m. Radomska”. Zarówno kastracje kotów jak sterylizacje kotek to powszechnie uznane i stosowane metody humanitarnej kontroli populacji zwierząt. Jako takie stanowią jeden z filarów działalności każdej organizacji prozwierzęcej.

Sterylizacja zwierząt jako działanie prewencyjne ma to do siebie, że jest wielokrotnie tańsza i skuteczniejsza niż późniejsze stawianie czoła zaniechaniom prowadzącym do nadmiaru bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt. Dlatego prosimy o ponowne rozpatrzenie przydziału dotacji na rzecz wpomnianego programu.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.

Z poważaniem,Niżej podpisany/a:
Katarzyna Przepióra
97-500 Radomsko
kotyzradomska@gmail.com

 

PODPISZ PETYCJĘ

Więcej o:
koty rtonz petycja anna milczanowska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE