Starostwo Powiatowe rozstrzygnęło konkursy

Starostwo Powiatowe w Radomsku dokonało rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie zadań dotyczących kultury, sportu i edukacji. Wyniki... ››

Starostwo Powiatowe w Radomsku dokonało rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie zadań dotyczących kultury, sportu i edukacji.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

1. Rekreacja – aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie Powiatu Radomszczańskiego:

- ZHP Hufiec Radomsko – 3.000 zł.  „ Razem po zdrowie bo warto”

 

2. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego – w różnych dyscyplinach sportu:

- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” z Radomska – 5.000 zł.

- Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku – 5.000 zł.

- UMLKS „ Radomsko” – 3.000 zł.

- Ludowy Klub Sportowy „Kietlin” – 2.000 zł.

 

Zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania:

 

1. Działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego – kształtowanie umiejętności artystycznych i pogłębiających wiedzę z różnych dziedzin sztuki:

- ZHP Hufiec Radomsko – 10.000 zł. „ XXVI Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny Opal”

 

Zadania z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego:

 

1Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego:

- ZHP Hufiec Radomsko - 15.000 zł.

 

Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu  w 2011 roku:

 

1.  Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie:

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Radomsku – 3.000 zł. „ Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi – liderzy młodzieżowego wolontariatu PCK”.

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

1. Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych  na terenie Powiatu Radomszczańskiego:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno - 3.000 zł. Przedstawienie teatralne „NOC KUPAŁY,

- Miejski Teatr Źródło – 3.000 zł. Przedstawienie teatralne „ Przed sklepem jubilera”.

 

2. Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem Radomszczańskim:

- Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło w Radomsku - 2.000 zł. Publikacja V  tomu Zeszytów Radomszczańskich,

- Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - 2.000 zł. Wydanie publikacji zawierającej opisy obiektów sakralnych na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

 

3. Wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego (warsztaty, prowadzenie stałych form pracy artystycznej, prowadzenie zespołów):

- Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „ F – cztery” - 6.000 zł. Międzynarodowe Spotkania Fotograficzne „Zielona Oaza”.

 

4. Wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Powiatu Radomszczańskiego „Dzień Seniora”.

-  nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Dodatkowe i szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań są udzielane przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na 2011 rok.

Więcej o:
konkursy starostwo powiatowe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE