Radomsko, Łódzkie 10.2o Niedziela, 17 Listopada 2019

Płatne staże 1600 zł/netto przez 4 miesiące. Zgłoś się do projektu 30+

Data dodania:
Płatne staże 1600 zł/netto przez 4 miesiące. Zgłoś się do projektu 50+

Zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:
- są bezrobotne,
- bierne zawodowo na rynku pracy,
- mieszkają na terenie powiatu radomszczańskiego,
- mają powyżej 30 lat,

w ramach projektu oferujemy:
- spotkania z doradcą zawodowym (identyfikacja potrzeb, wyznaczenie indywidualnej ścieżki wsparcia),
- poradnictwo zawodowe (poruszanie się po rynku pracy, pisanie CV, listu motywacyjnego),
- szkolenie zawodowe - każdy z uczestników otrzymuje stypendium szkoleniowe ( 7,13 zł/h brutto), zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki,
- certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
- płatny stażowe ( przez 4 miesiące ) - 1600 zł/netto miesięcznie!

Nie wymagamy wykształcenia ani doświadczenia zawodowego!

Sam możesz wybrać zawód i pracodawcę, u którego odbędziesz staż!

NIC NIE PŁACISZ i jeszcze dostajesz pieniądze za uczestnictwo! (PROJEKT UNIJNY).
1600.00 zł
Projekt Unijny
+48881300888
hello@8bteam.com