Studium odrzucone

Wojewoda Łódzki stwierdził niezgodność uchwały radomszczańskiej Rady Miejskiej dotyczącej zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Powodem takiej decyzji okazał się... ››

Wojewoda Łódzki stwierdził niezgodność uchwały radomszczańskiej Rady Miejskiej dotyczącej zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Powodem takiej decyzji okazał się brak aktualnego opracowania ekofizjograficznego.

 

Uchwała Rady Miejskiej dotycząca zmiany studium została przegłosowana 23 czerwca 2010 r. Już wtedy opozycja zwracała uwagę, że opracowanie ekofizjograficzne nie jest aktualne - ma bowiem 26 lat!

 

- 3.07.2009 r. Wojewoda Łódzki uchylił cale studium i plan zagospodarowania przestrzennego Tomaszowa Mazowieckiego. Powodem było opracowanie ekofizjograficzne z 1995 r., które nie spełnialo wymogów aktualizacji. To samo będzie dotyczyć naszego miasta. W tym studiu nie ma ujętej ochrony środowiska, odpadów niebezpiecznych - mówił w czerwcu radny RdR Sławomir Bąbol.

 

Marcin Rumin-Pluciński, szef wydziału miejskiej architektury, zapewniał jednak, że:

- Zmiana opracowania ekofizjograficznego nie wniesie żadnych zmian do opracowanego studium. Firma, która opracowała studium bazowała nie tylko na opracowaniu ekofizjograficznym, ale również na wszystkich aktualnych na dzień dzisiejszy przepisach, które mówią jakie warunki powinno spełniać takie studium. Brała również pod uwagę uwarunkowania, które na dzień dzisiejszy uległy zmianie w stosunku do opracowania ekofizjograficznego, które wcześniej zostało wspomniane.

 

Jednak jak widać, zdania tego nie podzielił Wojewoda Łódzki, który uznał, że opracowanie ekofizjograficzne sporządzone w sierpniu 1984 roku nie spełnia wymogu aktualności.

 

Co dalej? Miasto ma 30 dni na podjęcie decyzji. Władze liczą jednak za pozytywne zakończenie sprawy.

 

Co dokładnie zawiera opracowanie ekofizjograficzne? Charakteryzuje ono poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze objętym planem lub studium. Opisuje i diagnozuje stan funkcjonowania środowiska, określa obszary które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze, a także wskazuje możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru. Jest więc podstawą do dalszego planowania przestrzennego miasta.

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa natomiast ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium miasta czy gminy.  Zawiera np. informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę czy o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych i terenów chronionych itp.

Na podstawie studium przygotowuje się plan zagospodarowania przestrzennego, którym nasze miasto będzie objęte już za kilka lat. Taki plan dokładnie określa, co i gdzie może zostać wybudowane - np. drogi, bloki, galerie handlowe czy osiedla domów jednorodzinnych. Może on regulować nawet wysokość domu czy kolor tynku.

Więcej o:
radomsko studium zagospodarowanie przestrzenne inwestycje
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE