Najciemniej pod latarnią - sprostowanie Straży Miejskiej

Na oficjalniej stronie internetowej Straży Miejskiej, 14 grudnia, ukazał się artykuł z rozporządzeniem wojewody łódzkiego w sprawie odśnieżania, pod tytułem: "Sople na dachu".... ››

Na oficjalniej stronie internetowej Straży Miejskiej, 14  grudnia, ukazał się artykuł z  rozporządzeniem  wojewody łódzkiego w sprawie odśnieżania, pod tytułem: "Sople  na dachu". Rozporządzenie to przypomina jakie  ciążą na właścicielach nieruchomości obowiązki z  oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwaniu błota i innych zanieczyszczeń z posesji.

 

Czytamy w nim  między innymi: " ... Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny, lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu. "

 

Tymczasem dziś w godzinach popołudniowych na budynku  Straży Miejskiej w Radomsku, przy  ulicy Kościuszki 10, można było zaobserwować sporej wielkości sople zwisające z dachu Komendy. Zagrażają one bezpośrednio pieszym poruszającym się po chodniku. Kilka dni temu rzecznik jednostki Jacek Porzeżyński w lokalnej telewizji powiedział, że za nieusunięcie śniegu i lodu, który zagraża bezpieczeństwu przechodniów, grozi mandat do 500 zł. Czy Straż Miejska w Radomsku nałoży na siebie mandat ?

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z zalegających dużych sopli lodu na budynku Straży Miejskiej.

 

Po ukazaniu się artykułu do naszej redakcji wpłynęło pismo od Straży Miejskiej:

 

SPROSTOWANIE


W dniu 20.12.2010r. na stronie internetowej portalu informacyjnego „Radomsko24.pl” ukazał się artykuł pt.”Najciemniej pod latarnią” zawierający informacje  niezgodne z prawdą.
W artykule zacytowano fragment OBWIESZCZENIA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Nr4/10 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych:

" ... Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. 

Zdjęcie umieszczone przez Waszą redakcję zostało wykonane w ten sposób aby nie pokazać całego budynku znajdującego się przy ul. Kościuszki 10, co za tym idzie nie pokazano czytelnikom  bardzo szerokiego pasa zieleni ( o szerokości 2,75cm), który odgranicza  budynek od ciągu komunikacyjnego dla pieszych.
Wedle rozporządzenia Wojewody Łódzkiego, natychmiastowe (co wyraźnie umieszczone jest w treści) usuwanie sopli i nawisów śnieżnych spoczywa na osobach administrujących budynkami , których elewacje bezpośrednio sąsiadują  z chodnikiem.

Budynek znajdujący się przy ul. Kościuszki 10 nie należy do Straży Miejskiej w Radomsku. Jego właścicielem jest Liga Obrony Kraju.
Chociaż Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w tym wypadku (oddalenie budynku od chodnika) nie nakłada obowiązku usuwania sopli, to administrator budynku już w dniu 15 grudnia został poproszony przez strażników o usunięcie sopli.
Reasumując, dziennikarz opisujący sprawę w artykule  .”Najciemniej pod latarnią” był nierzetelny, a pośpiech w osądzaniu bez sprawdzenia faktów jest niewskazany.


Z wyrazami szacunku
Jan Suwart Komendant Straży Miejskiej

 

Do sprawy powrócimy

 

Więcej o:
radomsko straż miejska zima lód
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE