Miasto otrzymało dofinansowanie

Miasto otrzymało dofinansowanie Fot. Urząd Miasta

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ulicy św. Rozalii 1B w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.3 Ochrona powietrza, poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie instalacja wodociągowa poprzez wykonanie podłączenia od kotła do instalacji ciepłej wody użytkowej. Modernizacji ulegnie również sposób ogrzewania mieszkań poprzez demontaż istniejących pieców na paliwo stałe oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego. W mieszkaniach założona zostanie instalacja centralnego ogrzewania. Wartość zadania wynosi 202 762,19 zł, kwota dofinansowania - 112 571,13 zł.

Inwestycja ma na celu poprawę jakości i czystości powietrza. Jest to jedno z działań podjętych przez miasto celem ograniczenia smogu w Radomsku.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
dofinansowanie radomsko św rozalii modernizacja
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE