Radomsko, Łódzkie 19.0o Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miasto
Jacek Paszewski

Prezydenta miasta, ogłosił konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na rok 2019.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na jego temat.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2019 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

ZAŁĄCZONE PLIKI

formularz konsultacje-programuPOBIERZ PLIK
projektPOBIERZ PLIK

komentarze