Radomsko, Łódzkie -1.5o Poniedziałek, 27 Stycznia 2020
ważne informacje
  • 12:01 Dni Radomska 2020. Wystąpią Ronnie Ferrari, Lady Pank i B.R.O czytaj dalej
Agencja Muza_koncert 12 marca

Powiat

Przedszkolaki z wizytą u Burmistrza Kamieńska

Beata Januszewska

W roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole w Kamieńsku bierze udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego p.n.: „Piękna nasza Polska cała”. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski. Projekt kształtuje tożsamość narodową dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

czytaj więcej

Ślubowanie klas pierwszych w Przedborzu

Beata Januszewska

W czwartek, 14 listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu, w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Radomsku, rodziców i nauczycieli, uczniowie pierwszych klas uroczyście ślubowali: godnie reprezentować szkołę, szanować swoich współpracowników i kolegów, zdobywać wiedzę, w sposób rzetelny i uczciwy wypełniać obowiązki ucznia oraz dołożyć wszelkich starań, alby przynależność do społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu była dla wszystkich powodem do dumy.

czytaj więcej

Szpital w Radomsku ma nową karetkę

Monika Wróbel-Wnuk

Szpital Powiatowy w Radomsku wzbogacił się o nowy ambulans, który wart ponad 380 tysięcy złotych. Karetkę trzeba jeszcze tylko doposażyć, zarejestrować i może służyć pacjentom.

czytaj więcej

Bezrobocie w dół oraz spadek osób aktywnych zawodowo

Beata Januszewska

Ze statystyk wynika, że nie jest najgorzej, a nawet jest dobrze. Bezrobocie wciąż spada, jednak grupa osób poszukujących pracy jest nadal duża. Dodatkowo coraz szybciej spada liczba osób aktywnych zawodowo, co nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, 14 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, na którym omówiona została obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy.

czytaj więcej

Na komisji edukacji o problemach w oświacie

Beata Januszewska

Po niedawnych burzliwych obradach w sprawie wystosowanego apelu starostwa do ministerstw o zwiększenia kwoty subwencji na ostatniej sesji rady powiatu radomszczańskiego, 13 listopada zebrała się komisja edukacji. Oprócz omówienia problemów finansowych w oświacie, radni przyjęli również projekty uchwał w sprawie przekształcenia szkół i placówek zgodnie z założeniami reformy edukacyjnej.

czytaj więcej

Szkolne obchody święta Niepodległości

Beata Januszewska

O symbolicznej godzinie 11.11 we wszystkich szkołach w Radomsku odbyły się akademie z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, na których odśpiewano hymn, włączając się tym samym do akcji #SzkołaDoHymnu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej

Powiat Radomszczański zaprasza stomatologów do współpracy

Beata Januszewska

Powiat Radomszczański zaprasza stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach średnich w Radomsku i Przedborzu. Współpraca obejmować ma realizację postanowień ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

czytaj więcej

Gmina Radomsko: jakie stawki za śmieci od listopada?

Beata Januszewska

W czwartek, 31 października w Urzędzie Gminy Radomsko odbyła się sesja, na której radni zatwierdzili nowe stawki opłat za odpady zbierane selektywnie oraz stawki podwyższone za niesegregowane śmieci. Podjęto również uchwałę zatwierdzającą przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce.

czytaj więcej

9 mln zł deficytu na edukację w powiecie. Rada wystosowała stanowisko do ministerstwa

Beata Januszewska

Tematem dzisiejszych (30 października) obrad sesji rady powiatu radomszczańskiego była trudna sytuacja finansowa oświaty, z powodu której Rada Powiatu wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji o zwiększenie kwoty subwencji na finansowanie placówek oświatowych. Temat podzielił radnych. Deficyt na samą oświatę w 2020 roku to kwota ponad 9 mln zł.

czytaj więcej

Remonty dróg w powiecie radomszczańskim

Jacek Paszewski

Bieżące inwestycje na drogach powiatowych i bezpieczeństwie przy wykonywaniu robót były przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się 28 października.

czytaj więcej

Manewry klas mundurowych z radomszczańską Policją

Beata Januszewska

W piątek, 18 października uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku wybrali się na manewry terenowe. Młodzież pokazała swoje umiejętności m.in. z zakresu musztry policyjnej, a także wykazali się dobrą orientacją w terenie. Podczas zajęć dopisała zarówno pogoda, jak i dobre humory.

czytaj więcej

Sytuacja finansowa szpitala oraz środki PFRON dla osób niepełnosprawnych

Beata Januszewska

Zmieniła się sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Radomsku. W tym rok placówka powinna zanotować zysk – to jedna z ważniejszych informacji przekazanych radnym na Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, jaka zebrała się we wtorek, 22 października. Oprócz tego, radni dowiedzieli się, że środki przekazywane z PFRON do PCPR są niewystarczające wobec potrzeb osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy w PSP w Kamieńsku

Beata Januszewska

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskim wydarzeniu „Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy”. Organizatorem akcji, która odbywała się z podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca była Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

czytaj więcej